Viljaseula 2011 kertoo viljasadon laadun

23.4.2012

<p>Tiedot vuoden 2011 viljasadon laadusta on koottu Viljaseula 2011 -julkaisuun. Tutkittujen näytteiden perusteella vuoden 2011 leipäviljojen sadon laatu oli erittäin hyvä. Rehuviljoista kaurasato onnistui hyvin edellisvuoden notkahduksen jälkeen, mutta ohran hehtolitrapainot olivat erittäin matalia. Julkaisussa esitetään keskiarvotietoja viljan laadusta viljalajeittain, lajikkeittain ja viljelyalueittain. Laatutekijöitä ovat muun muassa hehtolitrapaino, jyväkoko, valkuainen, sakoluku ja kostea sitko.</p>

Viljan laatuseuranta perustuu viljelijöiden lähettämiin näytteisiin. Seurantaan kuuluvat tilat valitaan otantamenetelmällä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maatilarekisteristä. Vuonna 2011 tiloilta lähetettiin yhteensä 989 analysoitavaa näytettä. Viljasadon laatuseurantaa on tehty vuodesta 1966 alkaen.

Eviran internetsivuille on koottu lisätietoa viljasadon laadusta. Taulukoista selviää muun muassa näytteiden lukumäärä luokittain ja alueittain eri laatutekijöiden mukaan.

Tietoa viljasadon laadusta:
Viljaseula 2011  Evira.fi > Julkaisut > Kasvit > Viljaseula 2011 (pdf, 1,8 Mt)

Evira.fi > Kasvit > Viljely ja tuotanto > Viljan laatu > Tilastot viljasadon laadusta > Viljasadon laatuseuranta 2011

Evira.fi > Kasvit > Vilja > Viljasadon laatu 2011 > Viljasadon laatu 2005 – 2011 (taulukko, pdf 172 kt)

Lisätietoja:
Tutkija Anne Mäittälä, Evira, puh. 040 740 1300
Erikoistutkija Elina Sieviläinen, puh.040 848 6094
Yksikönjohtaja Mirja Kartio, puh. 040 534 5510

Aihealueet: