Viljaseula 2012 kertoo hyvälaatuisesta viljasadosta

30.4.2013

<p>Tiedot vuoden 2012 viljasadon laadusta on koottu Viljaseula 2012 -julkaisuun. Viljasadon laatu oli pääosin hyvä huolimatta viileästä ja sateisesta kasvukaudesta. Myös luomuviljan laatu oli hyvä, mutta satotaso matala.</p>

Leipäviljojen laatu ei vuonna 2012 yltänyt edellisvuoden huippulaatuun. Kauran ja ohran laatu oli hehtolitrapainojen osalta hyvä, koska ne kehittyivät viileänä kasvukautena ennätyksellisen korkeiksi. Luonnonmukaisesti viljellystä viljasta tutkittiin edellisvuosia enemmän näytteitä kokonaiskuvan saamiseksi luomuviljasta.

Viljan laatuseuranta kokoaa keskiarvotietoja viljan laadusta viljalajeittain, lajikkeittain ja viljelyalueittain. Laatutekijöitä ovat muun muassa hehtolitrapaino, jyväkoko, valkuainen, sakoluku, rikkapitoisuus ja kostea sitko.

Laatuseuranta perustuu viljelijöiden lähettämiin näytteisiin. Seurantaan kuuluvat tilat valitaan otantamenetelmällä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maatilarekisteristä. Vuonna 2012 tiloilta lähetettiin yhteensä 1 008 analysoitavaa näytettä. Viljasadon laatuseurantaa on tehty vuodesta 1966 alkaen.

Eviran internetsivuille on koottu lisätietoa viljasadon laadusta. Taulukoista selviää muun muassa näytteiden lukumäärä luokittain ja alueittain eri laatutekijöiden mukaan.

Tietoa viljasadon laadusta:
Viljaseula 2012: Evira.fi > Julkaisut > Kasvit > Viljaseula 2012 (pdf, 4,12 Mt)
Evira.fi > Kasvit > Viljely ja tuotanto > Viljan laatu > Tilastot viljasadon laadusta > Viljasadon laatuseuranta 2012

Lisätietoja:
tutkija Anne Mäittälä, p. 040 740 1300
erikoistutkija Elina Sieviläinen, p.040 848 6094

Aihealueet: