Viljeltävien kalojen eläinsuojeluvaatimukset täsmentyvät

12.10.2010

<p>Uudessa valtioneuvoston asetuksessa on määritelty yksityiskohtaisia vaatimuksia viljeltävien kalojen pidolle. Marraskuun alussa voimaan tulevaa asetusta sovelletaan tuotantoeläiminä viljeltäviin kaloihin.</p>

Viljeltävien kalojen suojelusta ei ole aiemmin ollut yksityiskohtaista kansallista lainsäädäntöä. 1.11.2010 voimaan tulevassa asetuksessa on säädetty vähimmäisvaatimukset viljeltävien kalojen pitopaikan rakenteille, laitteille, puhtaanapidolle ja veden laadulle sekä kalojen käsittelyyn käytettäville laitteille ja välineille. Lisäksi asetuksessa on määritelty vähimmäisvaatimuksia kalojen hyvinvoinnin seurannalle ja hyvinvoinnista huolehtimiselle, kalojen ruokinnalle ja käsittelylle sekä kalojen siirroille viljelylaitoksen alueella.

Asetusta sovelletaan tietyin osin myös luonnonravintolammikoissa kasvatettaviin kaloihin. Asetuksen vaatimukset eivät koske harrastuseläiminä pidettäviä kaloja ja akvaarioita.

Kalanviljelylle on vaatimuksia myös muussa lainsäädännössä

Viljeltävien kalojen pidossa tulee lisäksi noudattaa eläinsuojelulaissa ja -asetuksessa annettuja yleisiä vaatimuksia eläinten pidolle. Kalojen lopettamiselle, teurastamiselle ja kuljettamiselle on puolestaan omat vaatimuksensa eläinsuojelu- ja eläinkuljetuslainsäädännössä.

Lisää aiheesta (Evira)

Tiedote (maa- ja metsätalousministeriö)

Eläinsuojelulainsäädäntö (maa- ja metsätalousministeriö)

Lisätietoja:
Jaostopäällikkö Taina Mikkonen p. 040 830 8404
Ylitarkastaja Sofia Väärikkälä p. 040 489 3357

Aihealueet: