Vuoden 2009 eläinkuljetuksissa puutteita edelleen erityisesti asiakirjoissa

16.6.2010

<p>Vuonna 2009 tarkastettiin teurastamoissa ja tien päällä 275 eläinkuljetusta, joista noin 27 prosentissa havaittiin eläinsuojelullisia epäkohtia. Kuten aiempinakin vuosina huomattava osa eli noin 32 prosenttia havaituista epäkohdista johtui puutteista lainsäädännön edellyttämissä asiakirjoissa.</p>

Vuonna 2009 tarkastettiin 275 eläinkuljetusta, joissa oli yhteensä yli 484 000 eläintä. Eläinkuljetussäädösten vastaista toimintaa havaittiin yhteensä 75 kuljetuksessa. Kaiken kaikkiaan erillisiä epäkohtia oli vuonna 2009 yhteensä 161 kpl, sillä osassa kuljetuksista havaittiin useampia epäkohtia samalla kertaa.

Keskimääräinen eläinten kuljetusaika tarkastetuissa kuljetuksissa oli noin 3 tuntia. Tarkastetuista kuljetuksista 8 prosenttia oli pitkiä eli yli kahdeksan tunnin kuljetuksia.

Suurimman osan tarkastuksista tekivät tarkastuseläinlääkärit teurastamoissa kuljetusten purkamisen yhteydessä. Lisäksi läänineläinlääkärit tarkastivat kuljetuksia muun muassa tien päällä ja lähtöpaikassa. Tarkastuksista suurin osa kohdistui sika- ja nautakuljetuksiin. Lisäksi tarkastettiin siipikarjakuljetuksia, joitakin hevos- ja porokuljetuksia ja eräitä lammaskuljetuksia.

Epäkohdat johtuvat usein puutteellisista asiakirjoista

Eniten yksittäisiä epäkohtia havaittiin kuljetusasiakirjoihin, eläinkuljetusmerkintään ja eläinkuljettajalupiin liittyvissä vaatimuksissa. Toiseksi yleisimpiä epäkohtia olivat puutteet ajoneuvon kunnossa ja turvallisuudessa, ja kolmanneksi eniten epäkohtia todettiin pitkien kuljetusten lisävaatimusten noudattamisessa.

Eläinkuljetuksia tarkastetaan vuosittain

Eläinten kuljetusta koskeva lainsäädäntö uudistui vuoden 2007 alussa. Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana edellyttää, että jäsenvaltio valvoo eläinkuljetuksille asetettujen eläinsuojeluvaatimusten noudattamista tarkastamalla vuosittain riittävän määrän kuljetuksia. Suomessa eläinkuljetusten EU-eläinsuojelutarkastuksia on suoritettu vuodesta 1997 lähtien. Vuosina 2000–2009 eläinsuojeluviranomaiset ovat tarkastaneet yhteensä yli 3500 eläinkuljetusta, joista keskimäärin 23 prosentissa on havaittu eläinsuojelullisia epäkohtia.

Lisätietoa tarkastuksista (Evira)

Eläinkuljetuslainsäädäntö (MMM)

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Riikka-Elina Lahdenperä, p. 020 77 24220

Aihealueet: