Vuoden 2012 eläinlääkäriluettelo on valmistunut

10.12.2012

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on julkaissut vuoden 2012 eläinlääkäriluettelon. Luettelossa ovat Suomessa laillistetut eläinlääkärit, erikoiseläinlääkärintutkinnon suorittaneet eläinlääkärit ja eläinlääketieteen opiskelijat, joilla on oikeus väliaikaisesti harjoittaa eläinlääkärinammattia. Mukana ovat myös eläinlääkärit, joilla on oikeus tarjota eläinlääkärin palveluita väliaikaisesti ja satunnaisesti Suomessa.

Luettelossa ei ole aiemmasta poiketen eläinlääkäreiden yhteystietoja eikä kunnaneläinlääkäreiden ja läänineläinlääkäreiden nimiä ja yhteystietoja. Kunnaneläinlääkäreiden ja läänineläinlääkäreiden yhteystiedot löytyvät Eviran internetsivuilta osoitteesta
Eviran etusivu > Eläimet > Eläinlääkäripalvelut

Luettelo perustuu Eviran ylläpitämään eläinlääkärirekisteriin. Eläinlääkärirekisteriin perustuen pidetään yllä myös julkista tietopalvelua, jonka tiedot päivittyvät reaaliajassa. Julkinen tietopalvelu löytyy osoitteesta
Eviran etusivu > Esittely > Toiminta > Eläinlääkärintoimi > Eläinlääkärirekisteri >
Julkinen tietopalvelu

Eläinlääkäriluettelo toimitetaan maksutta aluehallintovirastoille, apteekeille ja lääketukkukaupoille. Muille eläinlääkäriluettelo on maksullinen.
Eläinlääkäriluetteloa voi tilata osoitteesta
Eviran etusivu > Julkaisut > Eläimet > Eviran julkaisusarja

Lisätietoja:
Eviran etusivu > Esittely > Toiminta > Eläinlääkärintoimi > Eläinlääkärirekisteri > Eläinlääkäriluettelo tai
sihteeri Anita Venäläinen, oikeudellinen yksikkö, p. 050 555 3982

Aihealueet: