Vuoden 2012 viljasato on laadultaan hyvää

29.11.2012

<p>Korjatun viljasadon laatu ja määrä ovat hyvät, vaikka kasvukausi oli myöhässä, viileä ja sateinen. Korkeat hehtaarisadot nostivat kokonaissatoa. Myöhään jatkuneet puinnit eivät laskeneet leipäviljan sakolukua merkittävästi. Kaikkien viljalajien valkuaispitoisuudet jäivät keskimääräistä matalammiksi. Ohran ja kauran hehtolitrapainot ovat korkeat. Ennakkotiedot viljasadon laadusta ovat koonneet Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike.</p>

Vehnäsadosta yli puolet kelpaa leipäviljaksi. Syksyn 908 miljoonan kilon vehnäsadosta noin 469 miljoonaa kiloa täyttää perushintaisen leipävehnän hehtolitrapainon, sakoluvun ja valkuaispitoisuuden laatuvaatimukset.

Sadosta kevätvehnää on 803 miljoonaa kiloa ja syysvehnää 105 miljoonaa kiloa. Vehnäsadon laatua heikentää matala valkuaispitoisuus. Syysvehnän valkuaispitoisuus on matalin sitten vuoden 1999. Vaikka suurin osa kevätvehnästä puitiin vasta syyskuun puolivälin jälkeen, on kevätvehnän keskimääräinen sakoluku hyvä.

Alueellista vaihtelua on paljon ja osa siitä johtuu lajikevalinnasta. Kevätvehnäsadosta leipäviljaksi kelpaa Kaakkois-Suomessa vain 32 prosenttia ja Varsinais-Suomessa 38 prosenttia, kun Etelä-Pohjanmaalla osuus on 50 prosenttia, Satakunnassa 61 prosenttia, Hämeessä sekä Uudellamaalla 70 prosenttia ja Pirkanmaalla sekä Pohjanmaalla lähes 90 prosenttia.

Rukiin noin 66 miljoonan kilon sato on laadultaan hyvä. Sadosta 86 prosenttia on hehtolitrapainoltaan vähintään 71 kiloa ja sakoluvultaan 120.

Mallasohrasta kelpo sato

Mallasohrasadosta 72 prosenttia eli noin 268 miljoonaa kiloa täyttää mallasteollisuuden laatuvaatimukset lajittelun ja valkuaispitoisuuden osalta. Mallaslaatuisen sadon määrä on kahta edellisvuotta selvästi korkeampi matalan valkuaispitoisuuden ja suuren jyväkoon vuoksi. Vaikka mallasohrasato näyttää määrältään hyvältä, poikkeuksellinen kasvukausi on voinut huonontaa myös itävyyttä ja lisätä homeiden määrää ja siten alentaa mallasohran laatua.

Rehuviljan hehtolitrapaino korkea

Ohrasadosta 71 prosenttia on hehtolitrapainoltaan yli 64 kiloa, kun vuotta aiemmin osuus oli vain 38 prosenttia.

Kauran keskimääräinen hehtolitrapaino on korkein yli viiteentoista vuoteen. Kaurasadosta 90 prosenttia ylittää rehuteollisuudessa yleisesti käytössä olevan 52 kilon hehtolitrapainon vähimmäisvaatimuksen. Kaurasadosta peräti 61 prosenttia sadosta eli 663 miljoonaa kiloa täyttää suurimokauralta yleisesti vaaditun 58 kilon hehtolitrapainovaatimuksen. Kauran keskimääräinen jyväkoko on suuri, mutta valkuaispitoisuus on edellisiä vuosia matalampi.


Tietojen taustaa

Tiedot viljasadon laadusta vuonna 2012 ovat tässä vaiheessa vielä ennakkotietoja. Lopullisiin tietoihin perustuva viljasadon laatutaulukko julkaistaan 14.2.2013. Taulukko yhdistää Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Tiken satotilaston viljasatomäärät ja Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kasvianalytiikan yksikön laatuseurannan tiedot vuoden 2012 viljasadosta. Tiken satotutkimuksessa oli mukana noin 6000 maatilaa, joista noin 3800 tilan tiedot oli mukana satotilaston ennakkotiedoissa ja noin 400 tilan viljanäytteet oli analysoitu Eviran viljan laatuseurannassa.

Lue lisää
Evira.fi > Kasvit > Viljely ja tuotanto > Viljan laatu > Tilastot viljasadon laadusta > Viljasadon laatu 2012
Taulukko: Viljasadon laatu vuonna 2012 - ennakkotieto 29.11.2012 (pdf, 200 kt)


Lisätietoja:
Viljakasvien satotiedot
Tike, tilastopalvelut
Tutkija Lauri Juntti, puh. 0295 313 139
Tilastopäällikkö Anneli Partala, puh. 0295 313 145
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@mmmtike.fi
www.mmmtike.fi

Viljan laatutiedot
Evira
Erikoistutkija Elina Sieviläinen, p. 040 848 6094
Tutkija Anne Mäittälä, p. 040 740 1300
Yksikönjohtaja Mirja Kartio, p. 040 534 5510
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, kasvianalytiikan yksikkö
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evira.fi

Aihealueet: