Yli 3000 tilaa vapautunut rajoituksista Saksassa

10.1.2011

<p>Saksalaisessa elintarviketuotantoeläinten rehussa todetun dioksiinin leviämistä tiloille ja elintarvikkeisiin koskevat selvitykset ovat jatkuneet ja lisätutkimuksista saatujen tulosten perusteella on vapautettu rajoituksista yli 3 000 maatilaa, jotka eivät ole enää epäilyjen alaisia. Rajoitukset koskevat edelleen 1 635 tilaa.</p>

Dioksiinia sisältävää rehua ei ole tuotu Suomeen. Lisätutkimusten mukaan eriä erikoisrehua on viety Tanskaan ja Ranskaan. Ainoat Saksan ulkopuolelle viedyt elintarvikkeet ovat olleet kananmunia Hollantiin, joista osa on toimitettu edelleen Iso-Britanniaan.

Evira seuraa tilannetta EU:n nopean hälytysjärjestelmän (RASFF) välityksellä. EU:n komissio tiedottaa jäsenvaltioille mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Saksan kansallisen riskinarvionti-tutkimuslaitoksen BfR:n kannanoton mukaan havaitut dioksiinin pitoisuudet eivät aiheuta elintarvikkeita nauttiville kuluttajille akuuttia terveysriskiä, koska altistuminen on lyhytaikaista. Viranomaiset eivät siten ole myöskään antaneet yleisiä varoituksia ihmisille. Tuotteiden takaisinvetoja kananmunien lisäksi ei ole Saksassa tähän mennessä toteutettu.

Lisätietoja
yksikönjohtaja Kyösti Siponen, Evira, p. 050 386 8412

Lisätietoja tapauksesta EU:n sivulla
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/dioxin_germany_en.htm

Mitä on dioksiini
Dioksiini on ympäristömyrkky, jonka jäämiä löytyy pääasiassa eläimistä saatavissa rasvaisissa elintarvikkeissa kuten kalassa, lihassa ja maitotuotteissa. Dioksiini kertyy elimistöön. Jos altistutaan suurille annoksille dioksiinia pitkän ajan kuluessa, sillä voi olla vaikutuksia ihmisen vastustuskykyyn, hedelmällisyyteen, hormonitasapainoon ja hermostoon. Dioksiini lisää myös syöpäriskiä. Dioksiinien pitoisuudet ympäristössä ja siten elintarvikkeissa ovat alentuneet Suomessa 1970-luvun huippuarvoista merkittävästi. Välttämällä eläinperäistä rasvaa sisältäviä elintarvikkeita välttää myös näitä myrkkyjä.

Lisätietoja julkaisussa Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat (Eviran julkaisuja 15/2010) http://www.evira.fi/portal/fi/evira/julkaisut/?a=view&productId=198

Dioksiinin saanti
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/asiakokonaisuudet/vierasaineet/tutkimukset_ja_projektit/dioksiinin_saanti/

Tietoa vierasainevalvonnasta Suomessa http://www.evira.fi/portal/fi/evira/esittely/toiminta/valvonta/arviointi_ja_raportit/sektorikohtaiset_raportit_2009/

EU:n laajuiset valvontatulokset
Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSAn raportti EU:n kattavista valvontatuloksista (2010) http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1385.htm

Aihealueet: