Yli kolmannes vuoden 2010 eläinkuljetuksissa havaituista epäkohdista johtui puutteellisista asiakirjoista

31.5.2011

<p> <span>Vuonna 2010 tarkastettiin lähes 350 eläinkuljetusta, joista noin 16 prosentissa havaittiin eläinsuojelullisia epäkohtia. Epäkohtien määrä laski edellisvuodesta. Huomattava osa havaituista epäkohdista johtui aiempien vuosien tapaan puutteista lainsäädännön edellyttämissä asiakirjoissa.</span> </p>

Vuoden 2010 aikana tarkastettiin 348 eläinkuljetusta, joissa oli yhteensä yli 818 000 eläintä. Eläinkuljetussäännösten vastaista toimintaa havaittiin yhteensä noin 16 %:ssa tarkastetuista ajoneuvoista. Edellisvuoteen verrattuna epäkohtien määrä laski, sillä vuonna 2009 niitä havaittiin noin 27 %:ssa tarkastuksista. Viranomaiset ryhtyivät toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi noin 9 %:ssa tarkastetuista kuljetuksista.

Epäkohdat johtuvat usein puutteellisista asiakirjoista

Eniten yksittäisiä epäkohtia havaittiin kuljetusasiakirjoihin, eläinkuljetusmerkintään ja eläinkuljettajalupiin liittyvissä vaatimuksissa. Toiseksi yleisimpiä epäkohtia olivat puutteet ajoneuvon kunnossa ja turvallisuudessa, ja kolmanneksi eniten epäkohtia todettiin pitkien kuljetusten lisävaatimusten noudattamisessa.

Tarkastusten suorittaminen

Suurimman osan tarkastuksista tekivät tarkastuseläinlääkärit teurastamoissa kuljetusten purkamisen yhteydessä. Lisäksi läänineläinlääkärit tarkastivat kuljetuksia muun muassa tien päällä ja lähtöpaikassa. Tarkastuksista suurin osa kohdistui sika- ja nautakuljetuksiin. Lisäksi tarkastettiin siipikarjakuljetuksia, joitakin hevos- ja porokuljetuksia sekä yksittäisiä lammaskuljetuksia.

Eläinkuljetuksia tarkastetaan vuosittain

Eläinten kuljetusta koskeva lainsäädäntö uudistui vuoden 2007 alussa. Neuvoston asetus eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana edellyttää, että jäsenvaltio valvoo eläinkuljetuksille asetettujen eläinsuojeluvaatimusten noudattamista tarkastamalla vuosittain riittävän määrän kuljetuksia. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kokoaa vuosittain yhteenvedon tarkastusten tuloksista ja raportoi niistä Euroopan komissiolle.

Suomessa eläinkuljetusten EU-eläinsuojelutarkastuksia on suoritettu vuodesta 1997 lähtien. Vuosina 2000–2010 eläinsuojeluviranomaiset ovat tarkastaneet yhteensä yli 3800 eläinkuljetusta, joista keskimäärin 23 prosentissa on havaittu eläinsuojelullisia epäkohtia.

Lisätietoa tarkastuksista (Evira)
Eläinkuljetuslainsäädäntö (MMM)

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sofia Väärikkälä, p. 020 77 24220

Aihealueet: