Ympäristö- ja luonnonvaratutkimuksen yhteistyötä tiivistetään

3.4.2009

<div>Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö ovat perustaneet hallinnonalojensa tutkimuslaitosten yhteenliittymän. </div>

Ympäristö- ja luonnonvaratutkimuksen yhteenliittymään kuuluvat Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Metsäntutkimuslaitos Metla, Suomen ympäristökeskus SYKE, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja Geodeettinen laitos GL.

Lue lisää maa- ja metsätalousministeriön tiedotteesta


Aihealueet: