Ympäristöterveydenhuollon suunnittelua koskevat asetukset annettu

25.8.2006

<div>Valtioneuvoston asetukset ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista valvontaohjelmista (664/2006) ja kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta (665/2006) on hyväksytty ja julkaistu Finlex:ssä. </div>

Ympäristöterveydenhuollon keskusvirastot (Evira, STTV ja Kuluttajavirasto) valmistelevat parhaillaan ympäristöterveydenhuollon yhteistä valvontaohjelmaa vuodelle 2007. Työ on edennyt hyvin ja valvontaohjelma julkaistaneen syksyn aikana virastojen yhteisessä julkaisusarjassa.

Kunnissa tulee laatia aiemmin ohjeistetulla tavalla vuodelle 2007 valvontasuunnitelmat elintarvike- ja tuoteturvallisuusvalvontaa varten. Kunnat voivat halutessaan laatia jo nyt yhden yhteisen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman, jossa kootaan useampien eri sektoreiden suunnitelmat yhteen.

Kuntien tulee laatia kaikki ympäristöterveydenhuollon osa-alueet (terveydensuojelu, tupakka-, kemikaali-, elintarvike- ja tuoteturvallisuusvalvonta) kattava valvontasuunnitelma vuodelle 2008.

Valtioneuvoston asetus ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista valvontaohjelmista
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060664
Valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060665

STM:n 27.7.2006 julkaisema lehdistötiedote:
http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/documents/7921/index.htx

Keskusvirastoissa lisätietoja asiassa antavat:

  • Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira: lakimies Jorma Pitkänen, puh. 02077 24303
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, STTV: ylitarkastaja Matti Karuvaara (terveydensuojelu ja tupakka), puh. (09) 3967 2808 ja ylitarkastaja Annette Ekman (kemikaalit), puh. (09) 3967 2771
  • Kuluttajavirasto: ylitarkastaja Kaarina Kärnä, puh. (09) 7726 7351

Aihealueet: