Ympäristöterveydenhuollon valvontaa yhtenäistetään

8.10.2010

<p>Suomen ympäristöterveydenhuollosta vastaavat viranomaiset tiivistävät yhteistyötään vaikuttavuuden kehittämiseksi. Evira, SYKE, Tukes ja Valvira ovat laatineet yhteistyössä valtakunnallisen valvontaohjelman vuosille 2011 - 2014. Ohjelman tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa valvontaa sekä ohjata sitä entistä enemmän riskiperusteiseksi.</p>

Ympäristöterveydenhuollossa valvotaan ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä. Siihen kuuluvat mm. elintarvikkeiden turvallisuus, kuluttajaturvallisuus, kemikaalit, tupakointi, elinympäristön terveellisyyden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta. Näitä asioita ohjaavat useat eri viranomaiset: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira sekä Turvatekniikan keskus Tukes, vuoden 2011 alusta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Alueellisesta ohjauksesta ja valvonnasta vastaavat puolestaan aluehallintovirastot. Lisäksi kunnan tai yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon viranomaiset huolehtivat valvonnasta omilla alueillaan. Yhteinen valvontaohjelma on tehty tämän laaja-alaisen valvonnan tehostamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi.

Valtakunnallinen valvontaohjelma sisältää pelisäännöt, joita koko ympäristöterveydenhuollon ala voi noudattaa. Tavoitteena on myös ohjata valvonnan suunnittelua ja resurssien käyttöä. Ohjelman pohjalta viranomaiset voivat tahoillaan laatia yhden, koko ympäristöterveydenhuoltoa koskevan valvontasuunnitelman useiden eri suunnitelmien sijaan. Myös sähköistä raportointia paikallis- ja aluehallinnosta keskusvirastoille päin on tarkoitus tehostaa keskitetyn tiedonkeruun avulla. Valvonnan tehostamisen tarkoituksena on edistää ihmisten terveyttä ja elinympäristön turvallisuutta.

Valvontaohjelma on saatavilla ainoastaan sähköisesti osoitteessa: http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/valvontaohjelmat/ymparistoterveydenhuolto 
Valvontaohjelma on parhaillaan käännettävänä ruotsiksi.

Valvontaohjelmasta antavat lisätietoja:
elintarvikevalvonnasta yksikönjohtaja Ulla Poutiainen-Lindfors, puh. 020 77 24306 (Evira)
eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta neuvotteleva virkamies Antti Nurminen, puh. 020 77 24921 (Evira)
kemikaalivalvonnasta johtaja Annette Ekman, puh. 0400 330 664 (Valvira)kuluttajaturvallisuusvalvonnasta johtaja Hannu Mattila, puh. 010 6052 103 (Tukes) sekä terveydensuojelun ja tupakkalain valvonnasta johtaja Katariina Rautalahti, puh. (09) 7729 2470 (Valvira)
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@evira.fi, etunimi.sukunimi@tukes.fi ja etunimi.sukunimi@valvira.fi.

Aihealueet: