Zoonoosit Suomessa 2000–2010 –julkaisu on ilmestynyt

15.12.2011

<p>Zoonoosit Suomessa 2000–2010 –julkaisu on ilmestynyt. Julkaisuun on koottu tietoa Suomessa vuosina 2000-2010 ihmisissä, elintarvikkeissa, eläimissä ja rehuissa esiintyneistä zoonoosien aiheuttajista.</p>

Maassamme ei eläimillä esiinny tällä hetkellä vakavia zoonooseja kuten nautatuberkuloosia, bruselloosia tai raivotautia, jotka aiheuttavat huomattavia ongelmia monissa muissa maissa. Sen sijaan meille tärkeitä zoonooseja ovat esimerkiksi salmonelloosi, kampylobakterioosi, listerioosi ja yersinioosi sekä trikinoosi. Uutena taudinaiheuttajana on seurantakaudella noussut esiin EHEC-bakteeri.

Julkaisun tietolähteinä ovat olleet zoonoosidirektiivin mukaisen seurannan tuottamat tilastot. Lisäksi tiedonlähteinä on käytetty Elintarviketurvallisuusviraston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen seuranta- ja tutkimustietoja.

Zoonoosilla tarkoitetaan selkärankaisesta eläimestä ihmiseen ja päinvastoin tarttuvaa tautia. Tauti voi ihmisillä ja eläimillä olla täysin oireeton, aiheuttaa eriasteisia oireita tai johtaa jopa yksilön kuolemaan.

Julkaisu on saatavilla ainoastaan sähköisesti. Sen voi ladata maksutta Zoonoosikeskuksen ja Eviran internetsivuilta:
www.zoonoosikeskus.fi > Zoonoosit > Julkaisut
www.evira.fi > Julkaisut

Lue lisää zoonooseista: 
www.zoonoosikeskus.fi

Lisätietoja:
Zoonoosikeskuksen johtaja Saara Raulo, p. 040 825 0261

Aihealueet: