Metsästysmuistojen eli trofeiden ja muiden eläimistä valmistettujen esineiden tuonti

Huom! Tässä tekstissä mainittu lainsäädäntö löytyy joko Eur-Lexistä – EU:n lainsäädäntötietopankki tai FinLexistä – kansallinen lainsäädäntö. Ohje lainsäädännön hakemiseen löytyy tästä.

Afrikkalaisen sikaruton (ASF) esiintymisen johdosta tietyissä maissa rajoitetaan metsästystrofeiden tuontia Venäjältä, Valko-Venäjältä ja Ukrainasta. Eviran ohje

Lisää Afrikkalaisesta sikarutosta sivuillamme

Trofeiden tuontiehdot

Metsästysmuistojen eli trofeiden tuonnista säädetään Komission asetuksessa 142/2011 (liite XIV, luku II, jakso 5).

Seuraavan taulukon rivillä 6 on yhteenveto metsästysmuistojen tuontiehdoista.

Asetuksen 142/2011 tuontiehdot yhteenvetotaulukkoina 2

LYHYT YHTEENVETO KOHDASTA 1 LÄHTIEN LUETELLUILLE TUONTIEHDOILLE:

Ilman terveystodistusta saa tuoda muista lajeista kuin sorkka- ja kavioeläimistä ja linnuista saatuja trofeita, sekä käsiteltyjä hyönteisiä ja hämähäkkieläimiä (kuivaus tai muu käsittely, niin että ne säilyvät huoneenlämmössä).

Siten esim karhunnahan saa tuoda ilman terveystodistusta, oli se sitten raaka tai käsitelty.

Ilman terveystodistusta saa tuoda myös sorkka- ja kavioeläimistä ja linnuista saatujen trofeita, tai kokonaisia sorkka-ja kavioeläimiä ja lintuja, jos ne on täyttämällä käsitelty huoneenlämmössä säilyviksi, tai ne on preparoitu säilyviksi huoneenlämmössä (esim. plastinaatio).

Se tehdäänkö muille kuin huoneenlämmössä säilyville trofeille rajatarkastus vai ei, perustuu trofeelle tehtyyn käsittelyyn ja tullikoodiin (komission päätös 2007/275, eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen pääsivulla linkki oikealla) mukaisesti. Suurimmalle osalle tavallisesti tuotavista trofeista, joille ei ole rajoituksia (terveystodistusvaatimus) tai jotka säilyvät huoneenlämmössä, ei tehdä rajatarkastusta.

Tarkastuksen vaativia trofeita kuitenkin on, joten tuojia pyydetään varmistamaan vaatimukset sähköpostiosoitteesta rajatarkastus at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi. 

Muita trofeita, kuin niitä, joiden tuonti on sallittua ilman rajoituksia, saa tuoda terveystodistusmallilla luvussa 6 A tai 6 B liitteessä XV. Mallilla 6 A (luut, sarvet jne) saa tuoda kaikista kolmansista maista  6 B luvun mallin sallitut tuontimaat kokonaisille anatomisille osille on lueteltu ohjeen lopussa kohdassa "Sallitut tuontimaat".

Suojapäätöksiä ja CITES-määräyksiä on noudatettava.

Ilman rajoituksia sallittu trofeiden tuonti

1. Ilman rajoituksia sallittu trofeiden tuonti

(VAATIMUKSET asetus 142/2011 liite VIII luku VI kohdat B ja C 1):

  •  Turvallinen hankinta

Metsästystrofeita ja muita eläimistä valmistettuja esineitä saa tuoda rajoituksetta eli ilman terveystodistusvaatimusta , jos ne ovat peräisin:

a) muista lajeista kuin sorkka- ja kavioeläimistä, linnuista ja luokkaan Insecta tai Arachnida kuuluvista eläimistä; ja

b) sellaiselta alueelta lähtöisin olevista eläimistä, johon ei sovelleta rajoituksia sellaisten vakavien tartuntatautien esiintymisen vuoksi, joille kyseisten lajien eläimet ovat alttiita.

  • Turvallinen käsittely

Metsästystrofeita tai muita eläimistä valmistettuja esineitä saa tuoda rajoituksetta eli ilman terveystodistusvaatimusta edellyttäen että:

a) ne ovat peräisin sorkka- ja kavioeläimistä tai linnuista, jotka on täyttämällä käsitelty huoneenlämmössä säilyviksi;

b) ne ovat täytettyjä sorkka- ja kavioeläimiä tai lintuja tai tällaisten eläinten täytettyjä osia;

c) niille on tehty jokin anatominen preparointi, kuten plastinaatio; tai

d) ne ovat luokkaan Insecta tai Arachnida kuuluvia eläimiä, joille on tehty jokin käsittely, kuten kuivaus, ihmisiin tai eläimiin tarttuvien tautien leviämisen estämiseksi.

2. Muiden trofeiden kuin rajoituksetta tuotavien trofeiden tuonti on sallittua todistusmallilla 6 A tai 6 B:

Yksinomaan luista, sarvista, sorkista ja kavioista, kynsistä, hirvensarvista, hampaista, vuodista tai nahoista koostuvia, linnuista ja sorkka- ja kavioeläimistä peräisin olevia kolmansista maista tulevia käsiteltyjä metsästystrofeita tai muita esineitä saa tuoda kaikista kolmansista maista, jos niillä on mukanaan terveystodistus (liitteessä XV olevan 6 A luvun malli).

Laivattavien, joko kuivina tai suolaliuoksessa suolattujen nahkojen ollessa kyseessä nahkojen ei tarvitse olla suolattuja vähintään 14 päivää ennen lähettämistä edellyttäen, että niitä suolataan 14 päivän ajan ennen tuontia.

Sellaisia kokonaisista anatomisista osista koostuvia, linnuista ja sorkka- ja kavioeläimistä peräisin olevia metsästystrofeita tai muita esineitä, joita ei ole käsitelty millään tavalla, saa tuoda, jos niillä on mukanaan terveystodistus (liitteessä XV olevan 6 B luvun malli). 

Sallitut tuontimaat ovat seuraavat: Linnuista peräisin olevat trofeita saa tuoda Asetuksen 798/2008 liitteen I osan I kolmansista maista, joista saa tuoda tuoretta siipikarjanlihaa, sekä Grönlanti (jatkossa sisämarkkinamaan ehdot) ja Tunisia. Sorkka- ja kavioeläinten trofeet: Asetuksen 206/2010 liitteen II osan I maat, joista kyseisen eläinlajin lihan tuonti on sallittua ml. huomautussarakkeen rajoitukset.

Linkit em. asetuksiin löytää ohjeesta "yksityishenkilön metsästysretkeltä tuomat liha ja lihatuotteet", linkki sivun vasemmassa reunassa.

(Ohje 18120U)

Lisää aiheesta muualla verkossa