Ohjeet matkustajan tuliaisista (eläimistä saatavat tuotteet) EU:n ulkopuolisista maista

Ohjeiden tarkoitus on varmentaa, ettei matkustajan tuliaisista aiheudu eläintautien leviämisen vaaraa.

Rehut

  • Eläimistä saatavia tuotteita sisältäviä tavanomaisia lihaa tai maitoa sisältäviä lemmikkieläinruokia ei saa tuoda muutoin kuin enintään 10 kg erän seuraavista poikkeusmaista: Kroatia, Färsaaret, Grönlanti ja Islanti
  • Ainoastaan lääketieteellisiin tarkoituksiin valmistettuja lemmikkieläinruokia saa tuoda tai yksityishenkilölle voidaan lähettää enintään 2 kg henkilöä tai lemmikkieläintä kohden edellyttäen, että niitä ei tarvitse ennen avaamista jäähdyttää, ja ne ovat asianmukaisesti pakattuja merkkituotteita vähittäismyyntiin, eivätkä niiden pakkaukset ole avattuja tai rikkinäisiä.

Erät, jotka eivät täytä em. määräyksiä, tulee toimittaa maksulliseen eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen, jolloin niiden tulee täyttää alla mainitut kaupallisen tuonnin ehdot (sallittu tuontimaa ja laitos, terveystodistus), tai luovuttaa tullille hävitettäväksi.

Lyhyet ohjeet englanniksi / Short instructions in English:
http://www.evira.fi/attachments/import_transit_and_channelling_of_abp-products_final.ppt

Trofeet

Muihin kuin sorkka- ja kavioeläimistä sekä linnuista saataviin trofeisiin ei kohdisteta muita kuin CITES-vaatimuksia. Myöskään sorkka- ja kavioeläimistä sekä linnuista saatuihin metsästystrofeisiin ei pääsääntöisesti kohdisteta muita kuin CITES- vaatimuksia, jos ne on täytetty tai käsitelty huoneenlämmössä säilyviksi, joilloin niille ei myöskään tarvitse tehdä eläinlääkinnällistä rajatarkastusta.

Tullin tarkastukset matkustajien mukanaan tuomille trofeille

Tullin pitää aina vähintään tarkistaa, että trofeet ovat huoneenlämmössä säilyviä, ja riskinarvioinnin perusteellä tulli ohjaa erän eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen. Tämänhetkisen afrikkalaisen sikaruton leviämisvaaran vuoksi kaikilta Venäjältä tuotavilta villisiasta peräisin olevilta trofeilta vaaditaan sivutuoteasetuksen mukaiset terveystodistukset ja eläinlääkinnällinen rajatarkastus.

Tarkemmat ohjeet löytyvät:
http://www.evira.fi/attachments/18008_ohje_yksityishenkilon_metsastysretkella_pyytamien_metsastystrofeiden_seka_-lihojen_tuontiehdot_lopull_190509_fi.rtf
HUOM: yllä mainittu ohje on voimassa vain 31.1.2012 asti, sen jälkeen tulee alkaa noudattaa linkistä vasemmalta aukeavaa ohjetta " Yksityishenkilön metsätysretkeltä tuomat trofeet".

Tuliaistuonti kolmansista maista

Eläimistä saatavien tuotteiden tuonti saattaa aiheuttaa riskin eläintautien leviämisestä eläviin eläimiin. Tällaisia helposti leviäviä eläintauteja ovat mm. suu- ja sorkkatauti ja sikarutto. Siksi matkustajilla on tärkeä rooli eläintautien pitämiseksi poissa EU:n alueelta. Määräykset koskevat matkustajan mukanaan tuomia sekä hänelle lähetettyjä ja tilattuja eriä.

Näitä määräyksiä elintarvikkeiden  ja rehujen osalta ei sovelleta 27 EUn jäsenvaltioon, eikä tuliaistuontiin seuraavista maista: Andorra, Liechtenstein, Norja, San Marino ja Sveitsi. Em. maista tuotaessa ei ole määrällisiä rajoituksia, kunhan niiden arvo ei ylitä tullin tuliaistuonnille asettamia rajoja, ja kunhan määrää voidaan pitää kohtuullisena henkilökohtaiseen kulutukseen.

Lisäksi rajoitusten, jotka on avattu alla olevassa, tuliaistuonnissa on aina noudatettava myös suojapäätöksiä. Suojapäätökset ovat EU:n antamat määräaikaiset maa- ja/tai aluekohtaiset tuontikiellot liittyen tiettyjen eläintautien puhkeamiseen kyseisessä maassa tai sen alueella. Suojapäätösten seuraaminen on aina tuojan vastuulla.

Tuliaistuonti elintarvikkeille 1.5.2009 lähtien (doc). Tuliasten tuontiin elintarvikkeiksi -sivulle on pääsy alhaalta linkistä.

Lihan, lihatuotteiden, maidon, maitotuotteiden ja metsästystuliaisten tuonti muista kuin edellä poikkeuksina mainituista EU:n ulkopuolisista maista:

Matkustaja saa tuoda mukanaan metsästytuliaisia (lihaa ja lihatuotteita, trofeita)Suomeen muista kuin yllä mainituista sallituista poikkeusmaista vain sellaisen rajanylityspaikan kautta, missä sijaitsee eläinlääkinnällisen rajatarkastusasema (määrästä riippumatta, koskee miten pieniä määriä tahansa). Rajaeläinlääkäri tekee tuotteille maksullisen tuontitarkastuksen. Tuotteita saadaan tuoda ainoastaan sellaisista EU:n ulkopuolisista maista ja laitoksista (uusi vaatimus tuliaisasetuksen 206/2009 mukaisesti)  , joista näiden tuotteiden tuonti on maa- ja metsätalousministeriön lainsäädännön mukaan sallittu. Tuotteiden mukana tulee olla alkuperämaan viranomaisen myöntämä hyväksytyn mallin mukainen terveystodistus ja tuomisten arvo ei saa ylittää tullin tuomisille asetettua ylärajaa.

(HUOM: ohje on voimassa vain 31.1.2012 asti, sen jälkeen tulee alkaa noudattaa vasemmalta linkistä aukeavaa  " Trofeiden tuonti" ja Yksityishenkilön metsätysretkeltä tuomat lihat ja lihatuotteet").

Kuitenkaan yksityishenkilön mukanaan tuomiin sorkka- ja kavioeläimistä ja linnuista, peräisin oleviin metsästystrofeisiin, jotka on täyttämällä tai muutoin käsitelty huoneenlämmössä säilyviksi,silloin kun niitä ei ole tarkoitettu myytäviksi, tai edelleen luovutettaviksi ei sovelleta mitään eläinten terveyteen perustuvia kieltoja tai rajoituksia. Niille ei tehdä eläinlääkinnällistä rajatarkastusta, silloin kun niiden määrää voidaan pitää kohtuullisena yksityiskäyttöön..

Muista lajeista kuin sorkka- ja kavioeläimistä tai karhuista (kaneista, jäniksistä ja muista maanisäkkäistä) peräisin oleviin metsästystrofeisiin ei sovelleta mitään eläinten terveyteen perustuvia kieltoja tai rajoituksia ( käsittelystä riippumatta) . Niille ei tehdä eläinlääkinnällistä rajatarkastusta.

(Ohje 18097)

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA