Vaatimuksia sivutuotteiden tuonnille

Huom! Tässä tekstissä mainittu lainsäädäntö löytyy joko Eur-Lexistä – EU:n lainsäädäntötietopankki tai FinLexistä – kansallinen lainsäädäntö. Ohje lainsäädännön hakemiseen löytyy tästä.

TSE -vakuus

Terveystodistuksen lisäksi erää tulee seurata TSE -vakuus, jos tuote sisältää naudan-, lampaan- tai vuohenlihaa. Tavanomaisesti TSE-vakuutus sisältyy terveystodistukseen, tässä on vain periaatteet.

Vaatimukset koskevat sivutuoteasetuksen määritelmien mukaan seuraavia rehujen raaka-aineiksI tarkoitettuja tuotteita: renderoitu rasva, lemmikkieläinten ruoka (ml. puruluut), verituotteet, prosessoitu eläinproteiini, luut ja luutuotteet, luokkaan 3 kuuluva aines ja gelatiini.

TSE -vakuutuksen sanamuodon tulee olla joko seuraavan TSE -vakuusohjeen kohdan ” II Imports of animal by-products and processed products derived therefrom from bovine, ovine and caprine animal origin”  kohtien a)-b) mukainen silloin, kun erä tuodaan muualta kuin kohdan c) mukaisista maista tai alueilta, ja kohdan c) mukainen, jos  se tuodaan maista tai alueilta, joilla on merkityksettömän alhainen BSE-riski asetuksen 999/2001 artiklan 5 (2)  mukaisesti:

II Imports of animal by-products and processed products derived therefrom from bovine, ovine and caprine animal origin

This Chapter shall apply to the following animal by-products and processed products derived there from bovine, ovine and caprine animal origin as referred to in Regulation 1774/2002/EC: rendered fats, pet food, blood products, the processed animal protein, bones and bone products, category 3 material, and gelatine.

Imports of the animal by-products processed products derived therefrom from bovine, ovine and caprine animal origin referred to in Section A. shall be subject to the presentation of an animal health certificate attesting that:

 (a) the animal by-product does not contain and is not derived from specified risk material as defined in Annex V or mechanically separated meat obtained from bones of bovine, ovine or caprine animals;

 (b) the animals from which this animal by-product is derived, have not been slaughtered after stunning by means of gas injected into the cranial cavity or killed by the same method or slaughtered by laceration of central nervous tissue by means of an elongated rod-shaped instrument introduced into the cranial cavity; or

(c) the animal by-product does not contain and is not derived from bovine, ovine and caprine materials other than those derived from animals born, continuously reared and slaughtered in a country or region classified as posing a negligible BSE risk by a decision in accordance with Article 5(2)

TSE -vakuutus on joko liitettävä itse todistukseen, tai jos on kyseessä erillinen liite, siihen on merkittävä viittaus terveystodistuksen numeroon.

Jos lemmikkiruoka sisältää esim. lampaiden maksaa tai pernaa, eivät ne ole erikseen määriteltyä riskiainesta, jolloin riittää pelkästään yllä mainitun kohdan a mukainen vakuutus.

Vaatimukset vastaanottavalle laitokselle

Sivutuotteita ja niitä johdettuja (ns. käsiteltyjä sivutuotteita) saa pääsääntöisesti tuoda vain sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksyttyyn tai rekisteröityyn laitokseen. Laitostyypistä riippuen toimivaltainen viranomainen on joko paikallinen kunnaneläinlääkäri tai Evira.

Jos tuotua ainesta on tarkoitus varastoida ennen sen toimittamista lopulliseen käyttökohteeseensa, varastoinnin on tapahduttava sivutuoteasetuksen vaatimukset täyttävässä väliasteen- tai varastointilaitoksessa.

Käsittelemättömien sivutuotteiden varastointi voidaan suorittaa ainoastaan sivutuoteasetuksen mukaisissa väliasteen laitoksissa. Käsiteltyjä sivutuotteita sen sijaan varastoidaan niiden aiotun käyttötarkoituksen mukaan joko rekisteröidyssä tai hyväksytyssä varastointilaitoksissa. Toimivaltainen viranomainen, joka hyväksyy, rekisteröi ja valvoo näitä laitoksia, on paikallinen kunnaneläinlääkäri.

Lisää tietoa nettisivuiltamme Laitosten ja toimijoiden hyväkyntä ja rekisteröinti.

Hyväksytyt ja rekisteröidyt sivutuotealanlaitokset ovat nähtävissä Eviran internetsivuilla Sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksyttyjen tai rekisteröityjen laitosten luettelo.

Hyväksytyt laitokset

Sivutuoteasetuksen 1774/2002 liitteissä VII ja VIII tarkoitettujen tuotteiden, tiettyjä teknisiä tuotteita ja metsästytmuistoja lukuun ottamatta, on oltava lähtöisin kolmansien maiden laitoksista, jotka sisältyvät komission ylläpitämään luetteloon. Tällaista luetteloa ei kuitenkaan vielä ole, joten tuonti hyväksytään laitoksista, jotka pystyvät täyttämään terveystodistusten mukaiset vaatimukset ko. tuotteelle, ja jotka ovat alkuperämaan rekisteröimiä. Jotkut maat toimittavat luetteloita rekisteröidyistä laitoksista, mutta muissa tapauksissa tieto laitoksen reksiteröinnistä sisältyy terveystodistukseen.

Sallitut tuontimaat on merkitty taulukkoon "sivutuotteiden ja niistä saatujen tuotteiden tuontiehdot".

(Ohje 18078U)

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA