Veri ja verituotteet - tuonti rehuketjuun

Huom! Tässä tekstissä mainittu lainsäädäntö löytyy joko Eur-Lexistä – EU:n lainsäädäntötietopankki tai FinLexistä – kansallinen lainsäädäntö.

Sallitut tuontimaat ja muut tuontiehdot

Veren ja verituotteiden tuonti rehuketjuun on sallittua asetuksen 142/2011 eli "täytäntöönpanoasetuksen" mukaisesti liitteen XIV luvun I jakson 1 taulukon 1 maista. Suomenkielisessä versiossa 26.2.2011 taulukot, josta löytyvät myös muut terveystodistuksessa todistettavat vaatimukset, löytyvät sivulta 91 lähtien. Seuraava linkki vie suoraan ko. taulukkoon 1:

Asetuksen 142/2011 tuontiehdot yhteenvetotaulukkona 1

Taulukon 1 mukaisesti veren ja verituotteiden tuonti rehuketjuun on sallittua ylempänä mainitun kohdan "sallitut tuontimaat" mukaisesti päätöksen 206/2010 maista.

a) Kun kyse on kavio- ja sorkkaeläimistä peräisin olevista verituotteista: Asetuksen (EU) N:o 206/2010 (linkki pääsivulla "tuonti EU:n ulkopuolelta" ) liitteessä II olevassa 1 osassa luetellut kolmannet maat tai kolmansien maiden osat, joista vastaavien lajien kaikkiin luokkiin kuuluvan tuoreen lihan tuonti on sallittua.

b) Kun kyse on muista lajeista peräisin olevista verituotteista: Asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevassa 1 osassa luetellut kolmannet maat.

Terveystodistusmalli

Terveystodistuksen tulee rehuketjuun tarkoitetulle verelle ja verituotteille olla asetuksen 142/2011 liitteen XV luvun 4B mallin mukainen (linkki pääsivulta " tuonti EU:n ulkopuolelta").

sikaeläimistä saatavien sumutuskuivatun veren ja veriplasman tuontia koskeva suojapäätös julkaistu

Poiketen asetuksesta 142/2011, on 31.5.2015 asti sallittua tuoda sikaeläimistä saatavien sumutuskuivatun veren ja veriplasman eriä  vain  täytäntöönpanoasetuksen 483/2014 mukaisella terveystodistuksella.

Hyväksytyt alkuperälaitokset

Erien tulee olla peräisin laitoksista, jotka kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt, ja jotka löytyvät TRACES-ohjelmaan listattuina.

Eläinlääkinnällinen rajatarkastus

Erälle tulee suorittaa myös maksullinen eläinlääkinnällinen rajatarkastus, joka perustuu CN-koodeihin. Ohjeet eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta mukaan lukien erityisesti TRACES-järjestelmän käyttö ennakkoilmoituksen tekemiseksi, suojapäätösten noudattaminen, maksut ja hyväksytyt rajatarkastusasemat löytyvät  linkistä "Eläinlääkinnällinen rajatarkastus".

(Ohje 18066U)

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA