Veri ja verituotteet, joita käytetään teknisiin tarkoituksiin

Huom! Tässä tekstissä mainittu lainsäädäntö löytyy joko Eur-Lexistä – EU:n lainsäädäntötietopankki tai FinLexistä – kansallinen lainsäädäntö.

Terveystodistusmalli verelle ja verituotteille muuhun kuin rehuketjuun

Terveystodistuksen tulee muuhun kuin rehuketjuun verelle ja verituotteille olla olla asetuksen 142/2011 liitteen XV mallin mukainen seuraavasti:

a) Kun kyse on käsittelemättömistä verituotteista: Liitteessä XV oleva 4C luku.

 b) Kun kyse on käsitellyistä verituotteista: Liitteessä XV oleva 4D luku.

Sallitut tuontimaat ja muut vaatimukset

Tässä kohdassa mainitut linkit löytyvät sekä oikealta linkeistä, että vasemmalta linkistä ohjeesta Yksityishenkilön metsästysretkeltä tuomat lihat ja lihatuotteet

Tuonti on sallittua seuraavasti:

a) kun kyse on kavio- ja sorkkaeläimistä peräisin olevista käsittelemättömistä verituotteista: Asetuksen (EU) N:o 206/2010 (linkki pääsivulta) liitteessä II olevassa 1 osassa luetellut kolmannet maat tai niiden osat, joista kotieläiminä pidettävien kavio- ja sorkkaeläinlajien tuoreen lihan tuonti on sallittua, ainoastaan kyseisen osan sarakkeissa 7 ja 8 vahvistetun kauden osalta, sekä Japani.

b) kun kyse on siipikarjasta ja muista lintulajeista peräisin olevista käsittelemättömistä verituotteista: Asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevassa 1 osassa luetellut kolmannet maat tai kolmansien maiden osat, sekä Japani.

c) kun kyse on muista eläimistä peräisin olevista käsittelemättömistä verituotteista: kolmannet maat, jotka on lueteltu joko asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevassa 1 osassa, asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevassa 1 osassa tai asetuksen (EY) N:o 119/2009 liitteessä I olevassa 1 osassa, sekä Japani

d) kun kyse on mistä tahansa eläinlajeista peräisin olevista käsitellyistä verituotteista: Asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevassa 1 osassa, asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I olevassa 1 osassa tai asetuksen (EY) N:o 119/2009 liitteessä I olevassa 1 osassa luetellut kolmannet maat, sekä Japani.

Seuraavasta asetuksen 142/2011 taulukosta 1:  tuontiehdot yhteenvetotaulukkona 1 löytyy em. mainittu tieto tuontimaista kuten myös muut verelle ja verituotteille asetettavat vaatimukset, jotka pitää todistaa terveystodistuksessa.

Hyväksytyt alkuperälaitokset

Erien tulee olla peräisin laitoksista, jotka kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt, ja jotka löytyvät TRACES-ohjelmaan listattuina.

Eläinlääkinnällinen rajatarkastus

Erälle tulee suorittaa myös maksullinen eläinlääkinnällinen rajatarkastus, joka perustuu CN-koodeihin. Ohjeet eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta mukaan lukien erityisesti TRACES-järjestelmän käyttö ennakkoilmoituksen tekemiseksi, suojapäätösten noudattaminen, maksut ja hyväksytyt rajatarkastusasemat löytyvät linkistä "Eläinlääkinnällinen rajatarkastus". Sekä Suidae ja Tayassuidae-taksoneihin kuuluvista eläimistä että niihin kuulumattomista eläimistä (naudat, lampaat jne) saatavat verituote-erät on kanavoitava asetuksen 142/2011 liitteen XIV II luvun  2 jakson kohtien 3.2. ja 3.3.mukaisesti. Tarkemmat ohjeet vasemmassa linkissä "Sivutuotteiden ja elintarvikkeiden kanavointi". 

(Ohje 18067U)

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA