Biokaasu- ja kompostointilaitokset

Eläimistä saatavaa ainesta maanparannusaineeksi tai lannoitteeksi käsittelevän biokaasu- ja kompostointilaitoksen on oltava Eviran hyväksymä.

Luokan kolme eläimistä saatavat sivutuotteet on biokaasulaitoksessa hygienisoitava 70 °C lämpötilassa vähintään 60 minuutin ajan. Käsiteltävän aineksen palakoon on oltava alle 12 millimetriä. Kompostoinnissa vaatimukset ovat samat.

Ruokajätteen ja lannan käsittelyyn hyväksytään myös termofiilisellä lämpötila-alueella tapahtuva mädätys sekä kompostointi suljetussa laitoksessa, kun lämpötila on vähintään kahden viikon ajan yli 55 °C. Biokaasu- ja kompostointilaitoksissa voi käsitellä myös painesteriloituja luokan 2 sivutuotteita.

Maatilalla tilan lannan käsittely ei edellytä laitoshyväksyntää eikä sitä koske edellä mainittu käsittelyvaatimus.

Lisätietoa laitoshyväksynnästä palvelussamme sivulla Kasvit > Viljely ja tuotanto > Lannoitevalmisteet > Valmistus > Laitoshyväksyntä.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME