Eläinperäisten elintarvikkeiden käsittely biokaasu- ja kompostointilaitoksilla

Käsittelemättömät entiset elintarvikkeet ja muut luokan 3 sivutuotteet on toimitettava sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksyttyyn biokaasu- tai kompostointilaitokseen tai käsiteltävä muulla asetuksen edellyttämällä tavalla. Luokan 3 sivutuotteista ainoastaan ruokajätettä ja niin sanottuja käsiteltyjä entisiä elintarvikkeita on voinut 4.3.2011 lähtien toimittaa kansallisten vaatimusten mukaan toimivaan biokaasu- ja kompostointilaitokseen.

Entisten elintarvikkeiden toimittaminen kansallisten vaatimusten mukaan toimivaan kompostointi- tai biokaasulaitokseen on mahdollista silloin, kun käsittelyä edeltää tai seuraa erillinen hyväksytty hygienisointiprosessi. Kompostointi- tai biokaasulaitoksen prosessi voidaan myös hyväksyttää luokan 3 sivutuotteiden käsittelyyn sivutuoteasetuksen mukaisella validointimenettelyllä (asetus (EY) N:o 142/2011).

Maa- ja metsätalousministeriön kirjeessä on esitetty kaupan entisten elintarvikkeiden käsittelyyn ja hävittämiseen soveltuvat menettelyt. Maa- ja metsätalousministeriön kirje MMM/497/447/2011 kaupan entisistä elintarvikkeista on korvannut aiemmin annetun kirjeen kaupan entisten elintarvikkeiden käsittely-, käyttö ja hävitysvaatimuksista.

Ensisijainen vastuu entisten elintarvikkeiden toimittamisesta vaatimusten mukaiseen käsittelyyn on jätteen tuottajalla.

Asetukset löytyvät kohdasta Evira > Kasvit > Viljely ja tuotanto > Lannoitevalmisteet > Lainsäädäntö
Maa- ja metsätalousministeriön kirje MMM/497/447/2011

Lisätietoja: ylitarkastaja Olli Venelampi, p. 040 842 3478.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME