Elintarvikeyritykset

Elintarvikealan toimija vastaa toiminnassaan syntyvien sivutuotteiden asianmukaisesta käsittelystä siten, että elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus voidaan taata.

Sivutuotteet on luokiteltava liha- ja maitoalan laitoksissa, kalalaitoksissa, munapakkaamoissa sekä munatuotteita valmistavissa laitoksissa ja varastolaitoksissa kolmeen luokkaan niihin liittyvän riskin perusteella. Sivutuotteet on kerättävä ja säilytettävä luokittelun mukaisesti merkittyinä. Kaikki sivutuotteiden käsittelemiseen liittyvä toiminta on kuvattava laitoksen omavalvontasuunnitelmassa.

Laitos saa luovuttaa sivutuotteita kuljetettavaksi vain asianmukaisesti rekisteröityneelle kuljettajalle tai kuljetusyritykselle. Lisäksi on varmistettava, että sivutuotteiden vastaanottajalla on oikeus lähetettävien sivutuotteiden käsittelyyn.

Lue lisää elintarvikeyritysten sivutuotteista

 

Koulutusmateriaalia

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME