Sivutuote-elintarvike

Tästä osiosta löytyy esimerkkitapauksia liittyen sivutuotteiden ja elintarvikkeiden rajapintaan.

LUOKAN 3 SIVUTUOTTEIDEN VARASTOIMINEN ELINTARVIKEVARASTOSSA

Kysymys:

Elintarvikehuoneistoksi hyväksytty pakastamo, jossa kaikki on pakattua, pakastettua elintarviketta haluaisi ottaa vastaan ja varastoida 3. luokan sivutuotetta. Luokan 3 sivutuotteet olisivat teollisuudelle raaka-ainetta lemmikkieläinrehuksi. Sivutuotteet olisivat asianmukaisesti pakattuja, pakastettuja ja kulkisivat omalla asiakirjalla ja voitaisiin varastoida erillään elintarvikkeista, mutta samassa varaston ilmatilassa kuitenkin. Tuotteet tulisivat pakastamoon luokan 3 sivutuotteina. Laitoksen omasta toiminnasta (rikkoutuneet pakkaukset, vanhentuneet tuotteet) syntyy jatkuvasti 3. luokan sivutuotteita. Niitä on varastoitu merkittyinä omalla alueellaan.

Millä ehdoilla/rekisteröinneillä lemmikkieläinrehun raaka-ainetta (3. luokan sivutuote) voitaisiin ko. paikassa varastoida?

Vastaus:

Sivutuotelainsäädäntö ei aseta toiminnalle erillistä hyväksymisvelvoitetta, vaan rekisteröityminen rehualan toimijaksi (varastointilaitos, pakattu rehu) riittää. Elintarvikelaitos voi elintarvikelain mukaisen hyväksymisensä puitteissa lähtökohtaisesti käsitellä vain omia sivutuotteitaan. Muiden laitosten sivutuotteiden vastaanottaminen ja käsittely on mahdollista, jos laitoksella on tätä varten asianmukaiset tilat ja järjestelyt sekä omavalvontasuunnitelma. Koska tässä tapauksessa kyseessä on kolmannen luokan sivutuote, joka on koko ajan pakattua, ja myös pakastamossa varastoitavat elintarvikkeet ovat pakattuja, ristisaastuminen sivutuotteiden ja elintarvikkeiden välillä on hyvin epätodennäköistä. Ristisaastumista voidaan estää myös pitämällä elintarvikkeet ja sivutuotteet toisistaan riittävästi erillään, esimerkiksi varaamalla sivutuotteille omat hyllypaikkansa. Myös kylmät säilytysolosuhteet pienentävät elintarviketurvallisuusriskiä.

Em. syistä johtuen tässä tapauksessa ei tarvita mitään erillistä sivutuoteasetuksen mukaista varastointilaitosta, vaan riittää että kyseinen pakastamo rekisteröityy rehualan toimijaksi. Rehuksi toimittaminen on otettava elintarvikelaitoksen toimintaan sopivassa mittakaavassa huomioon laitoksen olemassa olevassa omavalvontasuunnitelmassa. Lähinnä siltä osin että ymmärretään, että sivutuotteita toimitetaan rehukäyttöön, eivätkä ne esimerkiksi saa pilaantua. Rehualan toimijaksi rekisteröidytään lomakkeella, joka löytyy Eviran nettisivuilta osoitteesta https://www.evira.fi/elaimet/rehut/rehualan-toiminta/lomakkeet/ (lomake A). Kun sivutuotteita lähetetään rehukäyttöön, on rahtikirjasta käytävä selvästi ilmi, että kyseessä on sivutuote eikä elintarvike eli merkintä luokka 3, ei ihmisravinnoksi.