Sivutuote-rehu

Tästä osiosta löytyy esimerkkitapauksia liittyen sivutuotteiden ja rehujen rajapintaan.

SIVUTUOTTEIDEN TOIMITTAMINEN REHUKÄYTTÖÖN ELÄINTARVIKEALAN LAITOKSISTA

Kysymys:

Leikkaamo (tai mikä tahansa liha- tai kala-alan laitos) haluaa toimittaa sivutuotteita eläinten rehuksi. Pitääkö elintarvikealan laitoksen rekisteröityä sivutuote- tai rehualan toimijaksi?

Vastaus:

Elintarvikealan laitoksen tulee rekisteröityä rehualan toimijaksi. Erillistä sivutuoteasetuksen mukaista rekisteröintiä ei tarvita. Rehualan toiminnasta voi lukea Eviran nettisivuilta kohdasta Eläimet > Rehut ja rehualan toiminta > Rehualan toiminta. Samalta sivustolta löytyvät myös lomakkeet. Lomakkeella A rekisteröidytään rehualan toimijaksi. Sivutuotteita rehukäyttöön toimittavat laitokset ovat rehuaineiden valmistajia (rasti lomakkeen ko. kohtaan, lisäksi rastitetaan mm. mille eläinlajeille rehuaineita toimitetaan). Lista rekisteröidyistä rehualan toimijoista löytyy kohdasta Eläimet > Rehut (luettelo rehualan toimijoista). Elintarvikealan laitoksen on otettava sivutuotteiden toimittaminen rehukäyttöön huomioon myös omavalvontasuunnitelmassaan. Rehualan toimija vastaa toimittamiensa sivutuotteiden rehukelpoisuudesta ja soveltuvuudesta ko. eläinlajin ruokintaan. Sivutuotteita saa toimittaa vain hyväksytyille tai rekisteröidyille sivutuotetoimijoille, kuten hyväksytyille lemmikkieläinten ruokia valmistaville laitoksille, rekisteröidyille rehusekoittamoille, tilarehustamoille tai keräyskeskuksiin. Listat sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksytyistä tai rekisteröidyistä laitoksista löytyvät kohdasta Yhteiset > Eläimistä saatavat sivutuotteet > Laitosten ja toimijoiden hyväksyntä ja rekisteröinti > Sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksyttyjen tai rekisteröityjen laitosten luettelo. Tarkempia edellytyksiä voi lukea Eviran ohjeesta Sivutuotteiden toimittaminen rehukäyttöön liha-alan laitoksista (Tietoa Evirasta > Lomakkeet ja ohjeet > Eläimistä saatavat sivutuotteet).

Jos elintarvikealan laitoksen yhteydessä on myymälä, myymälästä voi luovuttaa elintarvikekelpoista tavaraa yksittäisille kuluttajille koiranruoaksi ilman rekisteröitymisvaatimusta. Tämä koskee kuitenkin vain laitoksen yhteydessä olevaa myymälää ja ainoastaan yksittäisiä kuluttajia. Elintarvikekelpoisenkin tavaran pakkaaminen vähittäismyyntipakkauksiin ja toimittaminen myytäväksi oman laitoksen ulkopuolelle katsotaan lemmikkieläinten ruoan valmistamiseksi. Lemmikkieläinten ruoan valmistaminen edellyttää hyväksynnän hakemista Evirasta ennen toiminnan aloittamista. Tällaisen toiminnan edellytyksistä voi lukea tarkemmin ohjeesta Lemmikkieläinten ruokia eläinperäisistä aineksista valmistavien laitosten vaatimukset (Tietoa Evirasta > Lomakkeet ja ohjeet > Eläimistä saatavat sivutuotteet).

SIVUTUOTEREHUJEN VARASTOIMINEN

Kysymys:

Varasto varastoi eläinperäisiä rehuja (kuten kala-, veri- tai höyhenjauhoa) ja toimittaa niitä käytettäväksi elintarviketuotantoeläinten ja/tai turkiseläinten ruokintaan. Pitääkö varasto hyväksyä tai rekisteröidä rehu- vai sivutuotelainsäädännön mukaisesti vai tarvitaanko molemmat rekisteröinnit / hyväksynnät?

Vastaus:

Kaksinkertaista rekisteröintiä tai hyväksyntää ei lähtökohtaisesti tarvita. Rehualan varastorekisteröinnin tai –hyväksynnän yhteydessä otetaan huomioon varastoitavat tuotteet, jotka voivat olla myös sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita. Varastoitaviin sivutuotteisiin ja niistä johdettuihin tuotteisiin sekä laitoksen toimintaan sovelletaan kuitenkin myös sivutuotelainsäädännön vaatimuksia. Tällaisia vaatimuksia ovat mm. kaupalliset asiakirjat (rahtikirjat), Traces-järjestelmän käyttö sekä tuotteiden merkitsemis- ja erilläänpitovaatimukset. Nämä on otettava huomioon, vaikka erillistä sivutuoteasetuksen mukaista hyväksyntää ei tarvitakaan. Lisäksi on toki otettava huomioon muukin toimintaa koskeva lainsäädäntö, mm. TSE-lainsäädäntö.

Sivutuoteasetuksen mukaan varastoilta, jotka on jo hyväksytty tai rekisteröity rehuhygienia-asetuksen mukaisesti, ei vaadita erillistä sivutuoteasetuksen mukaista hyväksyntää tai rekisteröintiä. Evira vie rehuhygienia-asetuksen mukaisesti hyväksytyt tai rekisteröidyt varastot kuitenkin myös Eviran nettisivujen hyväksyttyjen sivutuotevarastojen listalle Yhteiset > Eläimistä saatavat sivutuotteet > Laitosten ja toimijoiden hyväksyntä ja rekisteröinti > Sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksyttyjen tai rekisteröityjen laitosten luettelo. Hyväksyntä-/rekisteröintinumerona käytetään rehuhygienia-asetuksen mukaista numeroa.

Erillistä varastohyväksyntää ei tarvita, jos varastointi tapahtuu sivutuoteasetuksen mukaisen valmistavan laitoksen (kuten rehusekoittamon tai käsittelylaitoksen) yhteydessä. Tällöin laitos rekisteröidään rehuhygienia-asetuksen mukaisesti valmistavan laitoksen hyväksymisen tai rekisteröinnin yhteydessä. Sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksytyistä ja rekisteröidyistä laitoksista sekä rehualan toimijoista on listat Eviran nettisivuilla:

Yhteiset > Eläimistä saatavat sivutuotteet > Laitosten ja toimijoiden hyväksyntä ja rekisteröinti > Sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksyttyjen tai rekisteröityjen laitosten luettelo

Eläimet > Rehut ja rehualan toiminta