Sivutuotteiden käyttö luonnonvaraisten eläinten ruokinnassa eli haaskakäyttö

Haaskanpito on toimintaa, jolla eläimiä houkutellaan ravinnon avulla ruokintapaikalle ja jonka tarkoituksena on valokuvata, katsella tai metsästää eläimiä. Haaskapaikan sijainnista, ruokintaan sallituista sivutuotteista sekä toimijoiden kirjanpito- ja ilmoitusvelvollisuuksista on säädetty sivutuotelaissa 517/2015 ja maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 783/2015. Karhujen haaskaruokinnassa on niiden metsästyskauden aikana tiettyjä rajoituksia.

Lue lisää haaskakäytöstä