Sivutuotteiden hautaaminen

Suomi on jaettu märehtijöiden, sikojen, siipikarjan ja turkiseläinten raatojen sekä tiettyjen muiden sivutuotteiden hävityksen osalta kahteen osaan: keräilyalueeseen ja syrjäiseen alueeseen. Näistä eläimistä saatujen sivutuotteiden hävittäminen hautaamalla on sallittua vain määritellyillä syrjäisillä alueilla. Muiden kuolleiden tuotantoeläinten, lemmikkieläinten ja kuolleena syntyneiden eläinten osalta koko Suomi on luokiteltu syrjäiseksi alueeksi.

Hautaamisessa on noudatettava siitä annettuja ohjeita, eikä se saa aiheuttaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle. Kuntakohtaista tietoa kuolleiden eläinten ja muiden sivutuotteiden hävittämisestä hautaamalla saa paikalliselta kunnaneläinlääkäriltä ja ympäristöviranomaiselta.

Lue lisää lemmikkieläinten hautaamisesta

Lue lisää tuotantoeläinten hautaamisesta