Kansainvälisestä liikenteestä peräisin olevan ruokajätteen keräilypisteet

Toimijoiden, jotka vastaavat kansainvälisestä liikenteestä peräisin olevan ruokajätteen keräilypisteistä, tulee rekisteröityä Eviraan sivutuoteasetuksen ((EY) N:o 1069/2009) mukaisiksi toimijoiksi. Kansainvälisellä liikenteellä tarkoitetaan tässä yhteydessä liikennettä, joka saapuu Suomeen EU:n ulkopuolelta (lentokoneet, laivat ja junat, joiden lähtöpiste on EU:n ulkopuolisessa maassa). Kansainvälisesti liikennöivistä liikennevälineistä kerätty ruokajäte kuuluu sivutuoteasetuksen luokkaan 1.

Toimijoiden rekisteröinti-ilmoitus lähetetään Eviraan alla olevalla webropol-lomakkeella. Aiemmin käytössä ollut menettelytapalomake ei ole enää käytössä. Eviran aiemmin hyväksymät toimijat ovat automaattisesti rekisteröityjä. Rekisteröityneistä toimijoista on nähtävillä lista tämän sivun oikeassa sivuvalikossa. Rekisteröityneitä toimijoita koskee vuosi-ilmoitusvelvollisuus. Vuosi-ilmoituksessa tulee ilmoittaa mm. keräilypiste, kerätty luokan 1 ruokajätteen määrä, kuljetusfirman nimi ja aineksen hävityspaikka. Ilmoitus tulee tehdä alla olevalla lomakkeella seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Rekisteröinti- ja vuosi-ilmoituslomake

Kansainvälisistä liikennevälineistä kerätty ruokajäte tulee hävittää joko kaatopaikalle hautaamalla tai jätteenpolttolaitoksessa polttamalla. Biokaasu- ja kompostointilaitoksessa käsittely ei ole mahdollista.Vain keräilypisteestä vastuussa olevat toimijat ovat Eviran rekisterissä. Jätteenkuljetusliikkeet, kaatopaikat ja jätteenpolttolaitokset eivät ole rekisterissä ja siten eivät ole myöskään vuosi-ilmoitusvelvollisia Eviralle. Jätteenkuljetuksia, kaatopaikkoja ja jätteenpolttolaitoksia valvotaan ympäristöhallinnon toimesta. Keräilypisteestä vastuussa olevan toimijan tulee varmistaa, että käytettävät kuljetusliikkeet ja hävityspaikat on hyväksytty (esim. ympäristöluvassa ko. jätejae on sallittu kaatopaikalle) käsittelemään kyseistä jätettä. Toimijoiden tulee tarvittaessa pystyä osoittamaan käyttämiensä kuljetusliikkeiden ja hävityspaikkojen ympäristöluvan mukainen hyväksyntä kunnaneläinlääkärille tai Eviralle.

Toiminnan lopettamisilmoituksen pystyy tekemään yllä olevalla rekisteröinti- ja vuosi-ilmoituslomakkeella. 

Lisätietoja osoitteesta abp @ evira.fi

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME