Keräyskeskukset ja sivutuoteosastot

Keräyskeskus kerää ja käsittelee luokkaan 2 ja / tai 3 kuuluvia sivutuotteita, jotka on tarkoitus käyttää turkiseläinten, tarhakoirien tai kalansyötiksi tarkoitettujen toukkien ruokintaan. Keräyskeskus on sivutuoteasetuksen mukainen laitos, joka voi sijaita teurastamon yhteydessä. Keräyskeskuksessa voidaan käsitellä useassa eri laitoksessa syntyneitä sivutuotteita. Keräyskeskus on rekisteröitävä ennen toiminnan aloittamista. Keräyskeskukset rekisteröi Evira.

Sivutuoteosasto on osa teurastamoa tai teurastuspaikkaa, se ei ole sivutuoteasetuksen mukainen erillinen laitos. Sivutuoteosastolla käsitellään vain kyseisessä teurastamossa tai teurastuspaikassa syntyneitä eläimistä saatavia sivutuotteita. Sinne ei voi ottaa vastaan muissa laitoksissa syntyneitä sivutuotteita. Sivutuoteosastolta sivutuotteet ohjataan sivutuoteluokan mukaisesti oikeaan käyttötarkoitukseen, esimerkiksi käsiteltäväksi luokan 1, 2 tai 3 käsittelylaitoksessa, tekniseen käyttöön tai rehun raaka-aineeksi.

Lue lisää sivutuotteiden rehukäytöstä

Lue lisää elintarvikeyritysten sivutuotteista