Kuolleen eläimen hävittäminen ja raatokeräilyt

Kuolleisiin eläimiin ja niiden hävittämiseen voi liittyä eläintautien leviämisen riski. Riskin suuruuteen vaikuttavat eläinlaji ja eläinpopulaation tiheys. Kuolleet tuotantoeläimet, lemmikkieläimet ja tietyissä tapauksissa myös luonnonvaraiset eläimet ovat sivutuotteita, joiden  hävittämisessä on noudatettava sivutuotelainsäädännön vaatimuksia.

Lue lisää kuolleen eläimen hävittämisestä ja raatokeräilystä