Tutkimuslaitosten rekisteröinti

Toimijoiden, jotka käyttävät sivutuotteita tai niistä  johdettuja tuotteita diagnostisessa toiminnassa tai tutkimustoiminnassa tulee rekisteröityä Eviraan sivutuoteasetuksen ((EY) N:o 1069/2009) mukaisiksi toimijoiksi. Rekisteröintivelvoite ei kuitenkaan koske toimijoita, jotka käsittelevät tai hävittävät  näytteitä opetustarkoituksissa (Sivutuoteasetuksen toimeenpanoasetus (EU) N:o 142/2011 art 20 ja sivutuotelaki § 33).

Rekisteröinti tapahtuu lähettämällä rekisteröinti-ilmoitus Eviraan alla olevalla webropol-lomakkeella.

       Rekisteröintilomake

Kolmansista maista tutkimusnäytteitä tai diagnostisia näytteitä tuotaessa on mahdollista hakea sivutuoteastuksenen mukaista rekisteröintiä tuontiluvan hakemisen yhteydessä. Lue lisää näytteiden tuontiehdoista.

Eviran rehu- ja lannoitevalmistejaosto rekisteröi toimijan ja antaa sille rekisteröintinumeron. Toimija lisätään Eviran ylläpitämään hyväksyttyjen ja rekisteröityjen laitostosten ja toimijoiden luetteloon.

Toimijoiden on toteutettava näytteiden käsittelyssä kaikki tarvittavat  toimenpiteet ihmisiin ja eläimiin tarttuvien  tautien leviämisen estämiseksi. Näytteiden hävitystavoista on säädetty toimeenpanoasetuksen liitteessä IV.

Toimijoiden on pidettävä kirjaa vastaanottamistaan ja  käsittelemistään näytteistä sekä niiden hävittämispäivistä ja -menetelmistä.