Sivutuotteiden käyttö lannoitevalmisteena

Lannoitevalmisteiden valmistaminen sivutuotteista edellyttää hyväksyntää ennen toiminnan aloittamista. Hyväksyntää haetaan kirjallisesti Evirasta. Hyväksymisen edellytyksenä on, että laitos täyttää sivtuoteasetuksen edellyttämät tekniset vaatimukset, toteuttaa asetuksen mukaista omavalvontaa, käsittely täyttää asetuksessa esitetyt lämpötila-, käsittelyaika- ja palakokovaatimukset sekä tuote täyttää sille asetetut mikrobiologiset vaatimukset.

Sivutuoteasetuksen edellyttämän laitoshyväksynnän lisäksi toiminnan ja lannoitevalmisteen tulee täyttää lannoitevalmistelaissa asetetut vaatimukset.

Lisätietoja lannoitevalmisteista palvelussamme sivulla Kasvit > Viljely ja tuotanto > Lannoitevalmisteet.

Käytön rajoitteet

Orgaanisille lannoitteille ja maanparannusaineille, jotka sisältävät eläimistä saatavia luokan 2 tai 3 sivutuotteita, on asetettu käytön rajoituksia.  

Alueita, joita käytetään tuotantoeläinten laiduntamiseen tai joilta kerätään kasvustoa tuotantoeläinten rehuksi, koskee 21 vuorokauden varoaika. Varoaikana tuotantoeläinten pääsy käyttökohteisiin on estettävä. Sivutuotteiden käytöstä, rehun keräyksestä ja eläinten pääsystä laidunalueelle on oltava kirjanpito.

Pakkauksissa on oltava seuraava merkintä: ”Orgaanista lannoitetta tai maanparannusainetta; varoaika levittämisestä vähintään 21 päivää, joiden aikana tuotantoeläimet eivät saa laiduntaa eikä laidunkasvillisuutta saa käyttää ruokintaan”. Merkintävaatimus ei kuitenkaan koske enintään 50 kg:n kuluttajapakkauksia. Vaatimus ei myöskään koske enintään 1000 kg:n pakkauksia silloin, kun niihin on merkitty, että tuotetta ei ole tarkoitettu levitettäväksi maahan, johon tuotantoeläimillä on pääsy.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME