Hevosenlannan käyttö ja käsittely

Hevosenlannan käytöstä ja käsittelystä on säädetty lannoitevalmistelainsäädännössä. Lantaa voidaan

  • käyttää sellaisenaan tai käsiteltynä omalla tilalla
  • luovuttaa sopimuksesta toiselle tilalle sellaisenaan tai käsiteltynä
  • luovuttaa tilalta irtotavarana kuluttajille
  • luovuttaa lannoitevalmisteen valmistajalle
  • tuotteistaa lannoitevalmisteeksi

Lannoitevalmistelainsäädännön vaatimukset eivät koske toimintaa, jossa hevosenlanta käytetään sellaisenaan tai käsiteltynä omalla tilalla tai luovutetaan sopimuksesta toiselle tilalle. Käsittelynä voi olla esim. kompostointi tai mädätys. Hevosenlantaa voidaan luovuttaa tilalta suoraan irtotavarana ns. suoramyyntinä silloin, kun lanta ei sisällä minkään vakavan tartuntataudin leviämisriskiä, eikä tilalla ole todettu hukkakauraa. Lisäksi lantaa voidaan luovuttaa käsiteltäväksi toiselle toimijalle.

Lannoitelainsäädännön vaatimukset koskevat toimintaa, jossa hevosenlantaa tuotteistetaan ja luovutetaan tai markkinoidaan lannoitevalmisteena. Tuotteistajana voi olla tila tai toinen toimija. Toimintaa koskee lannoitevalmistelain mukainen ilmoitusvelvollisuus ja sivutuoteasetuksen mukainen laitoshyväksyntävaatimus. Lisäksi toimijan on laadittava toiminnasta omavalvontasuunnitelma, jolla voidaan todentaa toiminnan ja lopputuotteiden vaatimusten mukaisuus. Lisätietoja markkinointia koskevista vaatimuksista löytyy täältä.

Hevosenlannan käsittely voidaan Suomen markkinoille tehdä kansallisten vaatimusten mukaisesti. Kansalliset vaatimukset hevosenlannalle perustuvat taudinaiheuttajien vähenemiseen, hukkakauran leviämisen estämiseen ja rikkakasvien siementen tuhoutumiseen. Hygieniavaatimukset on annettu lannoitevalmistelainsäädännön lisäksi myös sivutuotelainsäädännössä. Käsitelty lanta ei saa sisältää salmonellaa ja E. coli bakteerien määrä saa olla enintään 1000 pmy/g. Haitallisista aineista on hevosenlannasta valmistetuissa maanparannusaineissa ilmoitettava kadmiumpitoisuus.

Kansalliset käsittelyvaatimukset

  • Kompostoinnissa on käsiteltävän hevosenlannan lämpötilan noustava yli 50 asteen lämpötilaan. Lämpötila ei saa nousta lantakompostissa enää merkittävästi käännön jälkeen.
  • Mädätys meso- tai termofiilisessä biokaasuprosessissa. Mesofiilisen prosessin jälkeen on mädätysjäännös jälkikäsiteltävä esim. kompostoimalla.
  • Lämpökuivaaminen kuivarakeiksi tai –jauheeksi siten, että lopputuotteen kosteus on enintään 10 %.

Sivutuoteasetuksen käsittelyvaatimukset

Sivutuoteasetuksen vaatimukset perustuvat eläintautien leviämisen ennalta ehkäisyyn ja asettavat näin ollen tiukempia vaatimuksia käsittelylle. Lopputuotteen tulee täyttää edellä mainitut hygieniavaatimukset. Lisäksi voidaan tarvittaessa edellyttää itiöitä muodostavien bakteerien vähenemisen osoittamista. Sivutuoteasetuksen vaatimusten mukaista käsittelyä edellytetään aina lantatuotteilta, jos niitä markkinoidaan muualle kuin Suomeen.

  • Asetuksen mukaisen lämpökäsittelyn aikana on lämpötilan oltava vähintään 70 asteen lämpötilaan vähintään 60 minuutin ajan. Lämpökäsittely voidaan myös validoida muille lämpötila- ja aikakriteereille.

Hevosenlannan hyödyntäminen energiana

Hevosenlannan polttaminen on sallittua jätteenpoltto- ja jätteen rinnakkaispolttolaitoksissa. Lannan polttoon soveltuvia jätteenpoltto- ja jätteen rinnakkaispolttolaitoksia on tällä hetkellä Suomessa kymmenkunta. Hevosenlantaa hyödyntää tällä hetkellä yksi jätteen rinnakkaispolttolaitos. Hevosenlannan energiaa voidaan hyödyntää myös kaasutuksen ja pyrolyysin avulla.