Omavalvonta ja HACCP-järjestelmä

Sivutuoteasetus (EY) N:o 1069/2009 edellyttää, että sivutuotetoimijoilla on oltava käytössään ajantasainen omavalvontasuunnitelma. Sivutuotteita rehuksi käsitteleville toimijoille vastaava vaatimus tulee myös rehuhygienia-asetuksesta (EY) N:o 183/2005. Omavalvontasuunnitelman lisäksi seuraavien toimijoiden on otettava käyttöön, toteutettava ja pidettävä yllä vaara-analyysin ja kriittisten valvontapisteiden periaatteisiin perustuva kirjallinen menettely tai menettelyitä (HACCP-järjestelmä):

  • sivutuotteiden jalostaminen,
  • sivutuotteiden muuntaminen biokaasuksi tai kompostiksi,
  • useampaan kuin yhteen luokkaan kuuluvien eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden käsittely ja varastointi samassa laitoksessa,
  • lemmikkieläinten ruoan valmistaminen.

Omavalvonnan ja HACCP-järjestelmän periaatteet ovat samat kuin elintarvikkeiden valmistuksessa. Lisätietoa omavalvonnasta ja HACCP-järjestelmästä palvelussamme sivulla Tietoa Evirasta > Yhteiset > Omavalvonta