Eläimistä saatavien sivutuotteiden rehukäyttö

Sivutuotteita voidaan tietyin rajoittein ja edellytyksin käyttää lemmikkieläinten, turkiseläinten, tarhakoirien ja kalansyötiksi kasvatettavien toukkien ruokinnassa. Maito- ja munasivutuotteita voidaan lisäksi käyttää elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa.

Lemmikkieläinten ruokien valmistaminen sivutuotteista edellyttää sivutuoteasetuksen mukaista hyväksyntää, jota haetaan Evirasta. Apua toiminnan aloittamiseen löytyy ohjeesta Lemmikkieläinten ruokia eläinperäisistä aineksista valmistavien laitosten vaatimukset. Ohje on palvelussamme mm. sivulla Tietoa Evirasta > Lomakkeet ja ohjeet > Eläimistä saatavat sivutuotteet

Turkisrehusekoittamoilta, tilarehustamoilta ja keräyskeskuksilta edellytetään sivutuoteasetuksen mukaista rekisteröintiä. Turkisrehusekoittamot ja teurastamojen yhteydessä olevat keräyskeskukset rekisteröi ja niitä valvoo pääsääntöisesti Evira, tilarehustamot ja muut keräyskeskukset rekisteröi ja valvoo kunta. Rekisteröityminen Eviraan tehdään lomakkeella S, joka löytyy sivuston kohdasta Tietoa Evirasta > Lomakkeet ja ohjeet > Eläimistä saatavat sivutuotteet

Sivutuotteiden rehukäyttö on mahdollista myös käsittelylaitosten kautta. Käsittelylaitokset hyväksytään tietyn sivutuoteluokan käsittelyyn. Käsittelyprosessissa valmistuvien lopputuotteiden käyttömahdollisuudet määräytyvät mm. käsiteltävän raaka-aineen, sen sivutuoteluokan ja käsittelyprosessin mukaan. Käsittelylaitokset hyväksyy ja niiden valvonnasta vastaa Evira.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME