Eläimistä saatavien sivutuotteiden rehukäyttö

Sivutuotteita voidaan tietyin rajoittein ja edellytyksin käyttää lemmikkieläinten, turkiseläinten, tarhakoirien ja kalansyötiksi kasvatettavien toukkien ruokinnassa. Maito- ja munasivutuotteita voidaan lisäksi käyttää elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa.

Lemmikkieläinten ruokien valmistaminen sivutuotteista edellyttää sivutuoteasetuksen mukaista hyväksyntää, jota haetaan Evirasta. Apua toiminnan aloittamiseen löytyy ohjeesta Lemmikkieläinten ruokia eläinperäisistä aineksista valmistavien laitosten vaatimukset. Ohje on palvelussamme sivulla Eläimet > Rehut > Rehualan toiminta > Ohjeet

Turkisrehusekoittamoilta ja tilarehustamoilta edellytetään sivutuoteasetuksen mukaista rekisteröintiä. Rekisteröintiä haetaan Evirasta S-lomakkeella, joka on palvelussamme sivulla Tietoa Evirasta > Lomakkeet ja ohjeet > Sivutuotteet

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME