Sivutuotevalvonta

Valtakunnalliset viranomaiset

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa sivutuotteita koskevan lainsäädännön valmistelusta ja kansainvälisistä yhteyksistä.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ohjaa ja valvoo keskushallinnon viranomaisena sivutuotelainsäädännön täytäntöönpanoa ja noudattamista. Eviralla on myös toimeenpanotehtäviä ja  se valvoo hyväksymiään ja rekisteröimiään sivutuotealan laitoksia.Suurin osa sivutuotteisiin liittyvästä valvonnan johtamisesta, kehittämisestä, ohjaamisesta ja osittain toteuttamisesta on keskitetty Eviran rehu- ja lannoitevalvontayksiköön.

Aluehallintovirastojen valvontaviranomaiset

Alehallintovirastot ohjaavat ja  koordinoivat sivutuotevalvontaa alueellaan.

Kunnan valvontaviranomaiset

Kunnaneläinlääkärit valvovat hyväksymiään ja rekisteröimiään sivutuotealan laitoksia. Lisäksi he valvovat Eviran hyväksymiä ja rekisteröimiä  laitoksia, jotka eivät sijaitse teurastamoiden yhteydessä.  Kunnaneläinlääkärit valvovat myös toimialueellaan muita paikkoja, joissa sivutuotteita kerätään, käsitellään käytetään tai  hävitetään.