Varastointi

Käsittelemättömiä sivutuotteita voidaan varastoida ainoastaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymissä väliasteen toimia harjoittavissa laitoksissa. Väliasteen laitokset hyväksyy ja niitä valvoo kunnaneläinlääkäri.

Sivutuotteista johdettuja tekniseen käyttöön tarkoitettuja tuotteita voidaan varastoida toimivaltaisen viranomaisen hyväksymissä tai rekisteröimissä varastointilaitoksissa. Se, onko laitos hyväksyttävä vai rekisteröitävä riippuu varastoitavista tuotteista. Teknisten tuotteiden varastot, lannoite- ja maanparannusainevarastoja lukuunottamatta,  hyväksyy tai rekisteröi kunnaneläinlääkäri.

Sivutuoteasetuksen mukaista hyväksyntää tai rekisteröintiä ei edellytetä sellaisilta rehuhygienia-asetuksen (EY) N:o 183/2005 mukaisesti rekisteröidyiltä tai hyväksytyiltä toimijoilta, jotka varastoivat johdettuja sivutuotteita käytettäväksi rehuna.