Käsittelemättömät sivutuotteet

Väliasteen laitoksissa voidaan väliaikaisesti varastoida käsittelemättömiä sivutuotteita ennen niiden kuljettamista lopulliseen määräpaikkaansa. Laitoksia voidaan käyttää myös  tiettyihin alustaviin toimiin, kuten sivutuotteiden lajitteluun, paloitteluun, pakastamiseen, suolaukseen tai  vuotien ja nahkojen poistamiseen. Laitokset hyväksyy ja niiden toimintaa valvoo sijaintikunnan kunnaneläinlääkäri.