Rehukäyttöön tarkoitettujen käsiteltyjen sivutuotteiden varastointi

Käsiteltyjä eläimistä saatavia sivutuotteita ovat esim. kalajauho, höyhenjauho, verijauho, käsitelty eläinvalkuainen, hapotettu teurassivutuote ja hapotettu kalasivutuote (kalapopsi). Sen sijaan esim. teurassivutuotetta, joka on pakastettu, mutta ei hapotettu, ei luokitella käsitellyksi sivutuotteeksi. Käsiteltyjen sivutuotteiden varastointi käytettäväksi rehuna edellyttää rekisteröitymistä rehuhygienia-asetuksen (EY) N:o 183/2005 mukaisesti. Erillistä sivutuoteasetuksen mukaista hyväksyntää tai rekisteröintiä ei edellytetä.