Ajankohtaista

Tavanomaisten valkuaisrehujen käyttömahdollisuus luomusikojen ja -siipikarjan ruokinnassa jatkuu

13.11.2018

Poikkeuslupaa sikojen ja siipikarjan ruokintaan tavanomaisilla valkuaisrehuilla jatketaan vuoden 2020 loppuun asti. Poikkeusluvan ehdot pysyvät samoina ja muiden kuin luonnonmukaisten rehujen sallittu enimmäisosuus 12 kuukaudessa on näillä lajeilla 5 prosenttia.

Komissio jatkaa luonnonmukaisesti tuotettujen yksimahaisten kotieläinten ruokintapoikkeusta, jossa tavanomaista valkuaisrehua voidaan käyttää enintään 5 % vuosittain. Tavanomaisen valkuaisrehun käyttö edellyttää, että luonnonmukaista valkuaisrehua ei ole luomutilalla saatavilla. Lisäksi luomutilan tulee pitää kirjaa käyttämistään rehuista ja varmistaa, että tavanomaisen valkuaisrehun määrä ei ylitä 5 %:a 12 kuukauden jaksolla. Käytetyn valkuaisrehun määrä lasketaan maatalousperäisten rehujen sisältämästä kuiva-aineesta. Poikkeusta jatketaan vuoden 2020 loppuun asti. Luomueläintila ei tarvitse lupaa tavanomaisen valkuaisrehun käyttöön poikkeuksen antamissa puitteissa.

Lainsäädäntöviite: Komission asetus (EY) N:o 889/2008, 43 artikla

Lisätietoja: Ylitarkastaja Tiina O'Toole, puh. 040 827 9631

Ruokintapoikkeus vain Eviran luvalla erityisissä hätätilanteissa

22.8.2018

Evira voi sallia rajoitetun ajan ja määrätyillä alueilla yksittäisille luomukotieläintiloille mahdollisuuden käyttää tavanomaista rehua eläinten ruokinnassa.

Lupa voidaan myöntää, jos rehusato menetetään tai tuotannolle asetetaan rajoituksia erityisesti poikkeuksellisten sääolosuhteiden, tartuntataudin puhkeamisen, myrkyllisten aineiden aiheuttaman saastumisen tai tulipalon vuoksi.

Lupaa tulee hakea suoraan Evirasta luomuvalvontalomakkeella 9b.

Hakemuksen liitteenä on toimitettava seuraavat selvitykset:

 • selvitys sadon tai varastojen menetyksestä
 • kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen satokaudella vahvistama ilmoitus tapahtuneesta satovahingosta, siihen johtaneista syistä ja arvio satovahingon laajuudesta (yksilöidysti kasvit ja lohkot)
 • kopio ajantasaisesta varastokirjanpidon taseesta
 • ruokintasuunnitelma, josta käy ilmi rehun käyttö poikkeusta haettavalla ajanjaksolla. Poikkeuksen myöntäminen edellyttää toimijalta erityisen huolellista kirjanpitoa eläinten ruokinnasta poikkeuksen aikana.

Eviran ohje: Luomutuotanto 2, Eläintuotannon ehdot (poikkeukset s. 20)

Luonnonmukainen tuotanto –ohje 1 (Yleiset ja kasvintuotannon ehdot) päivitetty

6.7.2018

Uutta luomuohjeessa 18219/7:

 • Luettelo luomutuotannossa tuhoeläinten ja kasvitautien torjunta-aineina sallituista ns. perusaineista (kts sivut 38, 59 ja 61)
 • Luomulisäysaineistoon lisätty esimerkkejä. Lisäykset merkitty ohjeeseen sinisellä värillä.
 • Keruualueen hyväksyntään liittyvät ohjeet on siirretty tähän ohjeeseen 1, kappaleeksi 21.

Ohjeet keruualueiden hyväksynnästä ovat ohjeessa 1 (kpl 21). Ohje keruusta ja keruutuotteiden ostotoiminnasta ovat ohjeessa 3 (kpl 14).

Erillistä keruutoiminnan opasta ei enää julkaista.

 

Luomukeruutoiminnan ohjeistusta ja lomakkeita päivitetty

(20.5.2018)

Evira on päivittänyt luomukeruutuotannon oston ehdot. Ehdot löytyvät luomuelintarvikeoppaan (Luomutuotanto 3. Elintarviketuotannon ehdot) kappaleesta 14, alkaen sivulta 41.

Lisäksi keruutoiminnan lomakkeita on päivitetty seuraavasti:

Luomuinfossa 1-2018 (3.5.2017) tiedotetaan

1. Vuoden 2018 painopiste tarkastuksilla
2. Keruuostotoiminta
3. Höyrypainelaitteissa käytetyt kemikaalit: Eviran omavalvonta ohje on ilmestynyt
4. Luomuvalvonnan tarkastusmaksut
5. Sähköinen tarkastuslomake
6. Traces NT – järjestelmä – tarkastussertifikaattien arkistointi
7. Brexit
8. Ennaltailmoittamattomat ylimääräiset tarkastukset
9. Luomuvalvonnan yhteystiedot

Luomukeruutuotannon koulutus toimijoille ja sidosryhmille (26.4.2018)

Koulutuspäivän tavoitteena on antaa käytännönläheistä perustietoa luomukeruualueiden perustamisesta ja ylläpidosta. Koulutuksessa käydään läpi päivitetyt Eviran luomukeruutuotannon ohjeet ja keskustellaan ohjeistuksen kehittämistarpeista.

Ohjelma löytyy täältä 

Luomuviljelijäkirje 1-2018 (4.4.2018) sisältää

LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON VALVONTA 2018 

YLEISTÄ LUOMUTUOTANNON VALVONNASTA VUONNA 2018 

 1. Vuonna 2018 tarkastuksilla kiinnitetään erityistä huomiota jäljitettävyyteen
 2. Näytteenotto luomutiloilla
 3. Valmistautuminen luomutarkastukseen
 4. Muutoksia luomutarkastusten maksuihin
 5. ELY-keskusten ja Eviran luomuvalvonta-asiantuntijoiden yhteystietoja

AJANKOHTAISTA LUOMUKASVINVILJELYTUOTANNON VALVONNASTA 

 1. Luomulisäysaineistorekisteri ja luvat käyttää tavanomaista lisäysaineistoa
 2. Muutoksia kasvintuotantoa koskeviin tuotantoehtoihin
 3. Luettelot luomutuotantoon soveltuvista tuotantopanoksista internetissä 

AJANKOHTAISTA LUOMUELÄINTUOTANNON VALVONNASTA 

 1. Lintuinfluenssa ja siipikarjan ulkoilu
 2. Eläinten myynti ja osto
 3. Varmista rehun soveltuvuus luomutuotantoon
 4. Poikimahalvauksen, laidunhalvauksen ja ketoosin hoitoon tarkoitetut valmisteet ja porsaiden rautalisä
 5. Tuoteselosteet talteen tarkastusta varten
 6. Eläinvalvonnan painopisteet 2018 

23.11.2017 Kaksi luomueläimiä koskevaa poikkeuslupaa sai jatkoaikaa

Poikkeusluvat koskevat

 • Tavanomaisten siipikarjanuorikoiden hankintaa luomutuotantoon sekä
 • Sikojen ja siipikarjan ruokintaa tavanomaisilla valkuaisrehuilla
 • Muutoksella pidennetään poikkeusten voimassaolon kestoa 31.12.2018 asti, mutta niiden edellytyksiä ei muutettu
 • Lainsäädäntöviite: Komission asetus (EY) N:o 889/2008, 42 ja 43 artiklat

Tavanomaisten siipikarjanuorikoiden hankintaa koskeva poikkeus sai jatkoajan

Koska luonnonmukaisesti kasvatettuja kananuorikoita ei ole saatavilla, komissio jatkoi poikkeusta, jossa tietyillä edellytyksillä saadaan tavanomaisia, enintään 18 viikon ikäisiä munantuotantoon tarkoitettuja kananuorikoita tuoda 31.12.2018 asti luonnonmukaiseen tuotantoyksikköön.

Tavanomaisten valkuaisrehujen käyttömahdollisuus luomusikojen ja -siipikarjan ruokinnassa jatkuu

Komissio jatkaa luonnonmukaisesti tuotettujen yksimahaisten kotieläinten ruokintapoikkeusta, jossa tavanomaista valkuaisrehua voidaan käyttää enintään 5 % vuosittain. Tavanomaisen valkuaisrehun käyttö edellyttää, että luonnonmukaista valkuaisrehua ei ole luomutilalla saatavilla. Lisäksi luomutilan tulee pitää kirjaa käyttämistään rehuista ja varmistaa, että tavanomaisen valkuaisrehun määrä ei ylitä 5 %:a 12 kk jaksolla. Käytetyn valkuaisrehun määrä lasketaan maatalousperäisten rehujen sisältämästä kuiva-aineesta. Poikkeusta jatketaan vuoden 2018 loppuun asti. Luomueläintila ei tarvitse lupaa tavanomaisen valkuaisrehun käyttöön poikkeuksen antamissa puitteissa.

Lisätietoja:
Luomukotieläintuotanto: ylitarkastaja Merja Manninen puh. 040 849 8325
Luomurehut: ylitarkastaja Tiina O'Toole puh. 040 827 9631

20.10.2017 Ruokintapoikkeus vain Eviran luvalla erityisissä hätätilanteissa

Evira voi sallia rajoitetun ajan ja määrätyillä alueilla yksittäisille luomukotieläintiloille mahdollisuuden käyttää tavanomaista rehua eläinten ruokinnassa.

Lupa voidaan myöntää, jos rehusato menetetään tai tuotannolle asetetaan rajoituksia erityisesti poikkeuksellisten sääolosuhteiden, tartuntataudin puhkeamisen, myrkyllisten aineiden aiheuttaman saastumisen tai tulipalon vuoksi.

Lupaa tulee hakea suoraan Evirasta luomuvalvontalomakkeella 9b.

Hakemuksen liitteenä on toimitettava seuraavat selvitykset:

 • selvitys sadon tai varastojen menetyksestä
 •  kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen satokaudella vahvistama ilmoitus tapahtuneesta satovahingosta, siihen johtaneista syistä ja arvio satovahingon laajuudesta (yksilöidysti kasvit ja lohkot)
 • kopio ajantasaisesta varastokirjanpidon taseesta
 • ruokintasuunnitelma, josta käy ilmi rehun käyttö poikkeusta haettavalla ajanjaksolla. Poikkeuksen myöntäminen edellyttää toimijalta erityisen huolellista kirjanpitoa eläinten ruokinnasta poikkeuksen aikana.

Eviran ohje: Luomutuotanto 2, Eläintuotannon ehdot, (poikkeukset s. 20) 

Luomuinfossa 1-2017 (8.5.2017) tiedotetaan

 1. Vuoden 2017 painopiste tarkastuksilla
 2. Tuonnin tarkastussertifikaatti muuttuu sähköiseksi 19.4.2017 TracesNT-järjestelmään
 3. Ylimääräisiä tarkastuksia tehdään; tiedoksi toimijalle
 4. Keruuostotoiminta
 5. Luomuvalvonnan yhteystiedot 

Luomuviljelijäkirje 1-2017 (31.3.2017) sisältää

 LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON VALVONTA 2017

 YLEISTÄ LUOMUTUOTANNON VALVONNASTA VUONNA 2017 

 1. Valmistautuminen luomutarkastukseen
 2. Luomutuotantoehdot, lomakkeet ja mallipohjat internetissä
 3. Tarkastuksen tulos ilmoituksella tai erillisellä päätöksellä
 4. Oman tai tavaratoimittajan luomutodistuksen saa myös internetistä
 5. ELY-keskusten ja Eviran luomuvalvonta-asiantuntijoiden yhteystietoja 

 

AJANKOHTAISTA LUOMUKASVINVILJELYTUOTANNON VALVONNASTA 

 1. Luomulisäysaineistorekisteri ja luvat käyttää tavanomaista lisäysaineistoa
 2. Täsmennyksiä viljelykiertoihin liittyvässä ohjeistuksessa
 3. Lisäyksiä luomutuotannossa sallittujen kasvinsuojeluaineiden luetteloon
 4. Luettelot luomutuotantoon soveltuvista tuotantopanoksista internetissä 

 

AJANKOHTAISTA LUOMUELÄINTUOTANNON VALVONNASTA 

 1. Lintuinfluenssa ja siipikarjan ulkoilu
 2. Eläinten myynti ja osto
 3. Varmista rehun soveltuvuus luomutuotantoon
 4. Tuoteselosteet talteen tarkastusta varten
 5. Rahtimyllärin käyttö
 6. Eläinvalvonnan painopisteet 2017
 7. Luomueläimet voivat hyödyntää ainoastaan luomuvalvontaan kuuluvia alueita

20.3.2017 Norjalaista kalaa saa markkinoida luomutuotteena Suomessa

ETA-komitean kokouksessa 17.3.2017 on Norjan ja Islannin osalta nyt kirjattu kaikki EU:n luonnonmukaista tuotantoa koskevat asetukset sopimusliitteisiin. Tämä tarkoittaa, että EU:n luomusäädökset on nyt myös toimeenpantu ao. maissa kokonaisuudessaan. Näin ollen norjalaisessa luomukalassa ja luomukalajalosteissa saa käyttää luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavia merkintöjä.

3.3.2017 Luomutuotteiden 3. maa tuoja:

19.4.2017 luomutuotteiden tuonnissa EU:n ulkopuolelta siirrytään käyttämään TracesNT järjestelmää vaaditun eräkohtaisen tarkastussertifikaatin toimittamisessa. Ilmoita oma luomutuotteiden tuonnista vastaava yhteyshenkilösi: luomuelintarvike@evira.fi osoitteeseen.

3.3.2017 Luomurehujen ja -elintarvikkeiden tuontivaatimukset Ukrainasta

Komissio on päivittänyt luomutuotteiden tuontivaatimuksia siten, että 1.1.2017 alkaen ylimääräiset vaatimukset koskevat vain Ukrainasta, Kazakstanista ja Venäjältä tuotavia rehuja. Tullauksen yhteydessä kaikkien luomuna maahantuotavien rehu- ja elintarvike-erien asiakirjat tarkastetaan 1.1–31.12.2017 välisenä aikana ja eristä otetaan näytteet pestisidijäämävalvontaa varten. Erä jää Tullin hyväksymään varastoon ja on käyttöönottokiellossa kunnes analyysitulokset valmistuvat. Lue lisää

3.11.2016 Norjalaista kalaa ei saa markkinoida luomutuotteena Suomessa

Norjassa tuotettuja vesiviljelytuotteita ei voi markkinoida luonnonmukaisesti tuotettuina Euroopan Unionissa, koska tuotannon valvontaa ei pystytä järjestämään voimassa olevien EU-asetusten mukaisesti.

Norjalaisen luonnonmukaisesti tuotetun kalan ja kalajalosteiden pakkausmerkinnöissä ja mainonnassa ei saa käyttää viittauksia luonnonmukaiseen tuotantotapaan. Jo valmistetut tuotteet saa kuitenkin myydä loppuun.

Norjalaisen kalan merkinnöissä ja mainonnassa käytettyjä luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavien ilmaisujen käyttöä valvotaan tehostetusti 14.11.2016 alkaen. 

Euroopan komissio neuvotellut ETA-maissa luonnonmukaisesti tuotetun kalan merkinnöistä

Euroopan unionin komissio on 24.10.2016 informoinut jäsenvaltioita siitä, että komissio on pitkään neuvotellut ETA-maiden Norjan ja Islannin kanssa Euroopan Unionin luonnonmukaisen tuotannon säädöksen viemisestä kyseisten maiden kansalliseen lainsäädäntöön. Kyseinen säädös on Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007 luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta.

Molemmilla mailla on kansallinen lainsäädäntö, joka sisällöltään vastaa Neuvoston asetusta (ETY) N:o 2092/91. Tämä säädös ei kata luonnonmukaisesti kasvatettuja vesiviljelytuotteita.

 

 

 

Luomuinfossa 2-2016 (3.10.2016) tiedotetaan

 1. Muutoksia luomuelintarvikkeiden valmistuksessa  sallittujen lisä- ja apuaineiden listaan
 2. Elintarviketuotannon ehdot -kirjanen on päivitetty
 3. Rasvattomaan luomumaitoon tulee lisätä D-vitamiinia
 4. Tuonnin tarkastussertifikaatti muuttuu sähköiseksi ja  osaksi Komission Traces-järjestelmää
 5. Ylimääräisiä tarkastuksia tehdään; tiedoksi toimijalle
 6. Yhteystiedoissamme muutoksia

 

Luomuviljelijäkirje 1-2016 (12.4.2016) sisältää

LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON VALVONTA 2016

 1. Valmistautuminen luomutarkastukseen
 2. Luomutuotantoehdot internetissä
 3. Tarkastuksen tulos ilmoituksella - erillinen päätös markkinointikielloista
 4. Oman tai tavaratoimittajan luomutodistuksen saa myös internetistä
 5. ELY-keskusten ja Eviran luomuvalvonta-asiantuntijoiden yhteystietoja

 AJANKOHTAISTA LUOMUKASVINVILJELYTUOTANNON VALVONNASTA

 1. Luomulisäysaineistorekisteri ja luvat tavanomaisen lisäysaineiston käyttöön
 2. Varastokirjanpidon tiedot on osoitettava oikeiksi tositteilla
 3. Varmista, että peruslohkoon lisätty ala täyttää luomuvaatimukset
 4. Luettelot luomutuotantoon soveltuvista tuotantopanoksista internetissä

 AJANKOHTAISTA LUOMUELÄINTUOTANNON VALVONNASTA

 1. Luomutuotannossa sarvien poistaminen ja nupoutus tulivat luvanvaraisiksi
 2. Lintuinfluenssa ja siipikarjan ulkoilu
 3. Eläinten myynti ja osto
 4. Varmista rehun soveltuvuus luomutuotantoon
 5. Tuoteselosteet talteen tarkastusta varten
 6. Lääkekirjanpito
 7. Eläinvalvonnan painopiste 2016 on ostettujen/myytyjen rehujen jäljitettävyys
 8. Luomueläimet voivat hyödyntää ainoastaan luomuvalvontaan kuuluvia alueita

 

Tiedote (25.2.2016) valmistajille markkinoijille ja myyjille: Luomutuotantoon soveltuvat säilörehun valmistuksessa käytettävät lisäaineet

Siirry tiedotteeseen tästä

 

Tiedote 15.1.2016: Luomutuotannossa sarvien poistaminen ja nupoutus luvanvaraiseksi

Luomutuotannossa sarvien ja sarvenaiheiden poistaminen muuttuu luvanvaraiseksi 1.2.2016 lähtien. Luonnonmukaisessa maataloudessa ei saa toteuttaa rutiinitoimenpiteenä sarvien poistamista eikä nupoutusta.

Sarvien tai sarvenaiheiden poistamiseen tarvittava lupa haetaan paikallisesta ELY-keskuksesta lomakkeella 9b, joka on saatavissa Evira.fi-sivustolla. Hakemuksessa toimija ilmoittaa perustelut, miksi sarvien tai sarvenaiheiden poisto on tarpeellista. Myönteinen lupa on tilakohtainen ja voimassa toistaiseksi.

ELY-keskus voi sallia sarvien poiston ja nupoutuksenturvallisuussyistä tai tapauskohtaisesti, jos toimenpiteen tavoitteena on parantaa eläinten terveyttä, hyvinvointia tai hygieniaa.

Luvanvaraisuuteen päädyttiin sen jälkeen, kun Euroopan komissio teki syksyllä 2014 Suomessa luonnonmukaisen valvonnan tarkastuksen.

Linkki lomakkeeseen 9b

 

Luomuinfossa 1-2016 (30.12.2015) tiedotetaan

1. Uusi kansallinen laki luomuvalvonnasta astui voimaan 1.5.2015
2. Luomutuotteiden näytteenotto 2015
3. Vuoden 2016 painopiste tarkastuksilla
4. Alihankintatarkastusten maksut 2016
5. Varastojen ja tukkujen tarkastuksia ei tehdä joka vuosi
6. Tuontilupia ei enää myönnetä
7. Eläinsuojelurikkomuksista kysely vuosittain teurastamoeläinlääkäreille
8. Pakkaamattomien elintarvikkeiden välitön myynti poistuu Eviran luomuvalvonnasta
9. Toimijakohtainen vientisertifikaatti, muistathan pyytää tätä tarkastuksella
10. Voit tilata itsellesi Eviran sivuilta
11. Seuraa meitä twitterissä
12. Eviran luomuelintarvikevalvonnan yhteystiedot

 

Tiedote (6.5.2016): Suojavyöhykkeen voi liittää luomuvalvontaan

Uusi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma eli tukikausi 2014 - 2020 suosii suojavyöhykkeiden perustamista. Maksettavan korvauksen edellytyksenä on, että tuotettu kasvimassa korjataan joko laiduntamalla tai niittämällä.

Suojavyöhykkeiden perustaminen olisi erityisen houkuttelevaa, jos sadolle olisi hyötykäyttöä. Rehua voidaan käyttää eläimille tavanomaisessa tuotannossa, mutta myös luomutilat voivat hyödyntää satoa.

Jotta suojavyöhykkeiden satoa voidaan käyttää luomueläinten rehuna tai laitumina, pitää suojavyöhykkeen olla luomuvalvonnassa. Suojavyöhykkeen tulee olla luomuviljelijän hallinnassa eli sen pitää olla omaa tai vuokrattua.

Maatila voi liittyä luomuvalvontaan, vaikka sillä ei ole luomusitoumusta. Tällöin tila hoitaa suojavyöhykkeitä luomuehtojen mukaisesti ja tilan muita peltoja voidaan edelleen viljellä tavanomaisesti.

Suojavyöhykkeen on kuuluttava luomuvalvontaan, jos siltä korjattua heinää käytetään luomueläinten kuivitukseen. Tavanomainen, esimerkiksi suojavyöhykkeeltä korjattu heinä ei sovellu luomueläinten kuivitukseen, koska eläimet käyttävät sitä rehuna.

Luomuvalvontaan liitytään paikallisen ELY-keskuksen kautta.

Ohjeistusta sekä hakemuslomakkeita luomuvalvontaan saa Eviran internetsivulta: http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/asiakokonaisuudet/luomu/valvonta

Uusi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma https://www.maaseutu.fi/fi/maaseutuohjelma/Sivut/default.aspx

Lisätietoja:
ylitarkastaja Sampsa Heinonen, p. 050 575 1481 (kasvintuotanto)
ylitarkastaja Merja Manninen, p. 040 849 8325 (eläimet)

 

Luomuinfossa 1-2015 (28.1.2015) tiedotetaan

1.    Muistathan informoida alihankkijaasi

2.    Luomutoiminnassa tapahtuvista muutoksista ilmoitettava Eviraan

3.    Asiakirjaselvityksistä eli luomutodistuksista voi nyt varmistua Eviran internet-sivuilla

4.    Painopiste tuotantotarkastuksilla 2015

5.    Esite vähittäiskaupoille luomutuotteiden esillepanosta

6.    Vientisertifikaatin hakuohje

7.    Eviran luomuelintarvikevalvonnan yhteystiedot

 

Tiedote (9.7.2014):  Kaksi luomueläimiä koskevaa poikkeuslupaa sai jatkoaikaa

Poikkeusluvat koskevat

 • Tavanomaisten siipikarjanuorikoiden tuontia luomutuotantoon sekä
 • Sikojen ja siipikarjan ruokintaa tavanomaisilla valkuaisrehuilla
 • Muutoksella pidennetään poikkeusten voimassaolon kestoa 31.12.2017 asti, mutta niiden edellytyksiä ei muutettu
 • Lainsäädäntöviite: Komission asetus (EY) N:o 889/2008, 42 ja 43 artiklat


Tavanomaisten siipikarjanuorikoiden tuontia koskeva poikkeus sai jatkoajan

Koska luonnonmukaisesti kasvatettuja kananuorikoita ei ole saatavilla, komissio jatkoi poikkeusta, jossa tietyillä edellytyksillä saadaan tavanomaisia, enintään 18 viikon ikäisiä munantuotantoon tarkoitettuja kananuorikoita tuoda 31.12.2017 asti luonnonmukaiseen tuotantoyksikköön. Poikkeusmenettelyn avulla saadaan lisäaikaa luonnonmukaisesti kasvatettujen kananuorikoiden tuotantoon liittyvien sääntöjen laatimiseen.

Tavanomaisten valkuaisrehujen käyttömahdollisuus luomusikojen ja -siipikarjan ruokinnassa jatkuu

Komissio jatkaa luonnonmukaisesti tuotettujen yksimahaisten kotieläinten ruokintapoikkeusta, jossa tavanomaista valkuaisrehua voidaan käyttää enintään 5 % vuosittain. Tavanomaisen valkuaisrehun käyttö edellyttää, että luonnonmukaista valkuaisrehua ei ole luomutilalla saatavilla. Lisäksi luomutilan tulee pitää kirjaa käyttämistään rehuista ja varmistaa, että tavanomaisen valkuaisrehun määrä ei ylitä 5 %:a 12 kk jaksolla. Käytetyn valkuaisrehun määrä lasketaan maatalousperäisten rehujen sisältämästä kuiva-aineesta. Poikkeusta jatketaan vuoden 2017 loppuun asti. Tavanomaisen valkuaisrehun käyttöön poikkeuksen antamissa puitteissa ei luomukotieläintila tarvitse lupaa.

Lisätietoja:
Luomukotieläintuotanto: ylitarkastaja Merja Manninen puh. 040 849 8325
Luomurehut: ylitarkastaja Tiina O’Toole puh. 040 827 9631

LUOMUKERUUN VALVONTA 2014 - muistutus vuosisuunnitelman jättämisestä

Vuosisuunnitelma tilan omissa metsissä tehtävästä luomukeruusta

Jokaisen luomukeruutuotannon valvontajärjestelmään kuuluvan toimijan on annettava vuosittain vuosisuunnitelma, josta selviävät keräilykasvit ja aiottu keruuaika. Suunnitelma jätetään ELY-keskukseen viimeistään viikkoa ennen aiottua keruun aloittamista, luomuvalvontalomakkeella 13. Jos luomutila toimii myös keruutuotteiden ostajana, ts. ostaa muilta kuin itse valvontajärjestelmään liittämiltään alueilta keruutuotteita, on ostotoiminnasta jätettävä ilmoitus Eviran Raja- ja luomuvalvonnan yksikköön.

Keruualueen selvittäjän vuosisuunnitelma

Keruualueen selvittäjä ilmoittaa vuosisuunnitelmassaan muutokset edellisen vuoden karttatietoihin sekä tiedot ostajista, joille kuluvana vuonna on luovutettu kartat käyttöön. Selvittäjän vuosisuunnitelma on jätettävä vuosittain ELY-keskukseen vähintään kuukautta ennen suunnitellun keruun alkua, luomuvalvontalomakkeella 13. Mikäli maanomistajien sitoumuksissa on tapahtunut muutoksia (irtisanotut sopimukset), on alueen kartat korvattava muuttunutta tilannetta vastaavaksi. ELY-keskukseen toimitetaan vain ne karttasivut, joissa on tapahtunut muutoksia. Mikäli kartoilta on poistettu alueita, joita on käsitelty luomutuotannossa kielletyillä tuotantopanoksilla, on myös käsittelyalueiden kartat toimitettava ELY-keskukseen.

Vuosisuunnitelma keruutuotteiden ostotoiminnasta

Luomukeruutuotteiden ostajien, joilla ei ole rekisteröityä luomukeruualuetta, on toimitettava Eviraan tiedot niistä keruualueista, joilta he vuonna 2014 aikovat ostaa luomutuotteita. Ilmoitus luomu-keruutuotteiden ostoista tehdään lomakkeella vähintään 2 viikkoa ennen aiotun keruun aloittamista. Ilmoituksessa on oltava myös tiedot kasvilajeista ja -tuotteista, arviot ostopisteen sijainnista ja ostoajankohdasta. Ilmoitukseen on liitettävä ELY-keskuksen myöntämä asiakirjaselvitys aiotun keruualueen kuulumisesta valvontajärjestelmään. Luomupoimijoilta edellytetään kirjallista sitoutumista luomupoimintaohjeisiin ennen keruun aloittamista.

Lisätietoja

Lisätietoja luomukeruusta omalta tilalta ja keruualueen selvityksestä saa omasta ELY-keskuksesta.
Kysymyksiä keruutuotteiden ostotoimintaan liittyen voitte lähettää osoitteeseen luomuelintarvike@evira.fi.

  

Luomuinfossa 1-2014 (3.3.2014) tiedotetaan

 1. Elintarviketuotannon ehdot -julkaisu päivitetty
 2. Luomutoiminnassa tapahtuvista muutoksista ilmoitettava Eviraan
 3. Asiakirjaselvitykset Eviran internet-sivuilla
 4. Muun kuin mikro-organismiksi laskettavan tavanomaisen hiivan käyttö vuoden 2014 alusta ei ole sallittua luomuelintarvikkeissa
 5. Painopiste vuoden 2014 tarkastuksilla
 6. Esite vähittäiskaupoille luomutuotteiden esillepanosta
 7. Teurastamoiden hankinnat
 8. Luomutuotteiden 3.maa tuonnin lupamenettelyyn muutos 1.7.2014 alkaen
 9. Eviran luomuelintarvikkeiden valvontaan ja ELY:n alhaisen jalostuksen valvontaan kuuluvia toimijoita kehotetaan varmistamaan, että kuuluvat näistä vain toiseen
 10. Eviran luomuelintarvikevalvonnan yhteystiedot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auta meitä kehittämään toimintaamme

Anna palautetta Eviran luomuvalvonnalle tästä linkistä.

Muista antaa yhteystietosi, jos haluat vastauksen. Palautetta voi antaa myös nimettömänä. Kiitos, että autat kehittämään luomuvalvontaa.

Palaute Eviran muusta toiminnasta annetaan täällä.