Rehut

Luomurehut valmistetaan luonnonmukaisesti tuotetuista raaka-aineista ja luomurehujen valmistajia valvotaan vuotuisilla tarkastuskäynneillä. Luomurehuissa merkintä ”Luonnonmukaisesti tuotettu” viittaa valvottuun luomurehuun. Luonnonmukaisesti tuotettujen rehujen valvonnasta vastaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Luonnonmukaisesti tuotettujen rehujen valmistusta ja valvontaa säätelee myös rehulaki.

Lemmikkieläinten ruokien jalostukselle ei ole annettu säännöksiä EU:n luomulainsäädännössä. Yhteisen EU:n luomustandardin vielä puuttuessa, lemmikkieläinten rehujen valmistus eri EU:n jäsenmaissa voi perustua joko yksityiseen tai kansalliseen standardiin.

Yksityiskohtaista tietoa vaatimuksista ja luomurehujenvalvontaan hakeutumisesta löytyy Eviran ohjeesta  Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet - Rehujen valvontajärjestelmä .

Luomurehujen luomumerkinnöistä on tarkemmin kerrottu kohdassa Luomu > Markkinointi ja merkinnät. 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME