Ajankohtaista luomurehuista

19.1.2018

Määräyksiä luomurehujen ja -elintarvikkeiden tuontivaatimuksista Ukrainasta ja sen naapurimaista jatketaan

Komissio on jatkanut luomutuotteiden erityisiä tuontivaatimuksia Ukrainasta, Kazakstanista ja Venäjältä tuotavien luomurehujen ja -elintarvikkeiden osalta.

Siirry tiedotteeseen tästä (pdf, 54 kt)

23.11.2017

Kaksi luomueläimiä koskevaa poikkeuslupaa sai jatkoaikaa

Toinen näistä poikkeusluvista jatkaa luonnonmukaisesti tuotettujen yksimahaisten kotieläinten ruokintapoikkeusta, jossa tavanomaista valkuaisrehua voidaan käyttää enintään 5 % vuosittain. Lue lisää

24.3.2017

Epäily luomurapsipuristeeseen liittyvästä petoksesta

Evira on saanut Euroopan komissiolta tiedon, että Italian poliisi tutkii petosta, joka kohdistuu luomurapsipuristeeseen. Tämän hetkisen tiedon mukaan epäilyn kohteena olevaa luomurehua on tuotu Suomeen. Evira on määrännyt luomurapsipuriste-erät väliaikaiseen markkinointikieltoon asian selvittämisen ajaksi.

18.1.2017

Määräyksiä luomurehujen ja -elintarvikkeiden tuontivaatimuksista Ukrainasta ja sen naapurimaista on päivitetty

Komissio on päivittänyt luomutuotteiden tuontivaatimuksia siten, että 1.1.2017 alkaen ylimääräiset vaatimukset koskevat vain Ukrainasta, Kazakstanista ja Venäjältä tuotavia rehuja.

Siirry tiedotteeseen tästä (pdf, 54 kt)

17.1.2017

Salmonellalla saastuneiden luomurehuerien käsittely

Salmonellalla saastuneita luomurehueriä voidaan 17.1.2017 alkaen käsitellä luomuasetuksessa (EY/N:o 889/2008, liite VI, 1. a) mainituilla hapoilla. Näitä ovat sorbiini-, muurahais-, etikka-, maito-, propioni- ja sitruunahappo sekä natriumformiaatti. Salmonellalla saastuneen rehun käsittelyyn haetaan lupa Eviralta ja menettely on muuten sama kuin tavanomaisten rehujen kohdalla. Käsitellyn erän voi käyttää luomutuotannossa.

Lisätietoja: Rehujen salmonellavalvonta

21.6.2016

Uusi luomuasetus (EU) 2016/673 toi muutoksia mm. rehun lisäaineisiin

Komission luomuasetukseen on tehty useita muutoksia. Rehujen osalta muutoksia on tehty luomutuotannossa sallittuihin
rehun lisäaineisiin. Samalla luomuasetusta on yhdenmukaistettu rehun lisäaineasetuksen, (EY) N:o 1831/2003, kanssa.

Siirry tiedotteeseen tästä (pdf, 84 kt)

15.3.2016

Tiedote luomurehualan toimijoille

Vuoden 2016 tarkastuksilla painopisteenä on toimijan laatujärjestelmä. Laatuajattelu parantaa toiminnan luotettavuutta ja sillä voi pienentää omaan toimintaan kohdistuvia riskejä. Siksi siihen kannattaa panostaa.

Siirry tiedotteeseen tästä (pdf, 71 kt)

25.1.2016

Uudet luomurehujen ja -elintarvikkeiden tuontivaatimukset Ukrainasta ja sen naapurimaista

Luomutuotteiden tuontivaatimukset Ukrainasta, Azerbaidžanista, Georgiasta, Kazakstanista, Kirgisiasta, Moldovasta, Tadžikistanista, Usbekistanista, Valko-Venäjältä ja Venäjältä kiristyivät komission uuden ohjeistuksen nojalla. Tullauksen yhteydessä kaikkien luomuna maahantuotavien rehu- ja elintarvike-erien asiakirjat tarkastetaan 1.1–31.12.2016 välisenä aikana ja eristä otetaan näytteet pestisidijäämävalvontaa varten.
Siirry tiedotteeseen tästä (pdf, 54 kt)

21.10.2015

Luomua vai ei?

Mikäli luomutoimija ei täytä luomulainsäädännön vaatimuksia, voidaan hänelle antaa markkinointikielto tai poistaa luomuvalvontajärjestelmästä. Tällöin toimija ei saa asiakirjaselvitystä eikä hän voi valmistaa, varastoida tai välittää luomutuotteita. Jeppo Food Ab Oy on poistettu luomurehujen valvontajärjestelmästä maaliskuussa 2015, koska yritys ei täytä luomulainsäädännön vaatimuksia.  
Siirry tiedotteeseen tästä (pdf, 176 kt)

20.3.2015

Tietoa luomurehualan toimijoille vuoden 2015 tarkastuksiin liittyen.
Siirry tiedotteeseen tästä (pdf, 70 kt)

12.1.2015

Luomuvalvonnan neuvottelupäivä 19.1.2015

Evira järjestää keskustelutilaisuuden luomuvalvonnan sidosryhmille.  Kutsu ja ohjelma (pdf, 21 kt)

10.12.2014

Komission asetuksen  (EY) N:o 889/2008 mukaista viittausta luomutuotantoon ”voidaan käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa asetuksen (EY) No: 834/2007 ja (EY) N:o 889/2008 mukaisesti” voidaan käyttää sellaisissa luomutuotantoon soveltuvissa rehuissa, joissa on myös orgaanista seleeniä. Viittausta voivat käyttää myös luomurehujen valvontajärjestelmään kuulumattomat toimijat, sikäli kun heidän valmistamansa/markkinoimansa rehut muuten soveltuvat luomukotieläintuotantoon.

25.11.2014

Orgaanisen seleenin käyttö luomurehuissa

Maa- ja metsätalousministeriön 25.11.2014 antaman päätöksen mukaisesti luomukotieläinten rehuja voidaan täydentää orgaanisella seleenillä (selenometioniini). Päätös pohjautuu kansalliseen eläinten hyvinvointilainsäädäntöön.

MMM:n tiedote: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/141125_seleeni.html

Luomukotieläintiloilla on ollut mahdollista käyttää epäorgaanisia seleeniyhdisteitä eli natriumseleniittiä ja natriumselenaattia. Ministeriön päätös mahdollistaa orgaanisen seleenin käytön luomukotieläinten ruokinnassa. Luomutiloille rehuseoksia valmistavat tai markkinoivat rehualantoimijat voivat lisätä orgaanista seleeniä luomurehuihin. Seleenin käytössä tulee noudattaa sallittuja enimmäismääriä.

Eviran tiedote 3710/0405/2013: Rehun lisäaineena käytettävän seleenihiivan eli selenometioniinin enimmäismäärää on muutettu (pdf, 24 kt)

Lisätietoja: Ylitarkastaja Tiina O'Toole (tiina.otoole(at)evira.fi)  

10.7.2014

Tavanomaisten valkuaisrehujen käyttömahdollisuus luomusikojen ja -siipikarjan ruokinnassa jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka.  Siirry tiedotteeseen tästä (pdf, 98 kt)

3.6.2014

Tietoa luomurehualan toimijoille vuoden 2014 tarkastuksiin liittyen.
Siirry tiedotteeseen tästä (pdf, 65 kt)

20.11.2013

Seleeni ja rehuhiiva luomurehuissa

Euroopan komissio ei ole toistaiseksi hyväksynyt orgaanista seleeniä käytettäväksi luomutuotannossa. Luomutuotantoon hyväksyttyjä epäorgaanisia seleeniyhdisteitä  voidaan käyttää luomurehuissa.

Rehuhiivan ja sitä sisältävien rehuseosten käyttö ei ole 1.1.2014 alkaen mahdollista luomumärehtijöiden ruokinnassa. Yksimahaisten (siipikarja ja siat) luomukotieläinten ruokinnassa tavanomaisesta hiivasta valmistettuja rehuja voidaan vielä käyttää 31.12.2014 asti. Luomukotieläimiä voidaan ruokkia luonnonmukaisesti tuotetulla rehuhiivalla.
Lue lisää (pdf, 19 kt)

13.11.2013

Orgaanista seleeniä ei ole hyväksytty luomutuotantoon

Orgaaninen seleeni on hyväksytty tavanomaiseen kotieläintuotantoon, mutta luomutuotantoon sitä ei ole hyväksytty. Jotta orgaanista seleeniä voisi käyttää luomutuotannossa, sen tulisi olla luomuun hyväksytty rehun lisäaine ja löytyä komission asetuksen (EY) N:o 889/2008 liitteestä VI, ravitsemukselliset lisäaineet, hivenaineet, eli samasta kohdasta jossa epäorgaaniset seleenit on lueteltu. Luomutuotannossa ja luomurehujen valmistuksessa on edelleen mahdollista käyttää epäorgaanisia seleenejä, natriumseleniittia ja natriumselenaattia.   

7.11.2013

Evira lopettaa kaksi eläinten luomutuotantoon liittyvää luetteloa vuoden 2013 loppuun mennessä. Evira on tähän asti ylläpitänyt sivuillaan epävirallisia luetteloita luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvista säilörehun valmistuksessa käytettävistä lisäaineista sekä luomurehuista ja luomutuotantoon soveltuvista rehuista. Siirry tiedotteeseen tästä (pdf, 17 kt)

1.11.2013

Rehuhiivan luokittelu muuttuu 1.1.2014. Siirry tiedotteeseen tästä (pdf, 60 kt)

8.7.2013

Tietoa luomurehualan toimijoille vuoden 2013 tarkastuksiin liittyen.  Siirry tiedotteeseen tästä (pdf, 20 kt)

21.9.2012

Uusi luomuasetus toi muutoksia luomulainsäädäntöön. Muutokset koskevat erityisesti luomurehuja, niiden merkintöjä ja rehukirjanpitoa luomutiloilla. Lue lisää tiedotteesta (pdf, 66 kt)

5.6.2012

Alihankkijoiden käyttö luomutuotannossa edelyttää sopimusta. Alihankkijaa/alihankkijoita käyttävän toimijan tulee kuvata alihankinta luomutuotannon laatujärjestelmässään ja uusista alihankkijoista tulee aina ilmoittaa etukäteen kirjallisesti Eviran rehujaostoon. Lue lisää tiedotteesta (pdf, 61 kt).

9.12.2011

Sian ja siipikarjan luonnonmukaisten rehujen valmistajille

Tavanomaisen rehun käyttöön liittyvän poikkeuksen jatkuminen
Komission toimeenpanoasetuksen (EY) N:o 889/2008 artikla 43 mahdollistaa tiettyjen tavanomaisten rehujen käytön (enintään 5 % laskettuna maatalousperäisten rehujen sisältämästä kuiva-aineesta/ 12kk ajalla) luonnonmukaisesti kasvatettujen sikojen ja siipikarjan ruokinnassa 31.12.2011 saakka. Eviran saamien tietojen mukaan EU:n komissio on jatkamassa määräaikaa. Asian käsittely on viivästynyt komissiossa, joten säädösehdotusta ei vielä ole saatavilla.

Komissio on ilmoittanut, että muutos komission asetukseen (EY) N:o 889/2008 saadaan valmiiksi alkuvuodesta 2012 ja saatetaan voimaan takautuvasti 1.1.2012 alkaen. Komission ehdotus tulee sisältämään mahdollisesti myös muita luomurehujen käyttöön vaikuttavia seikkoja. Edellä mainitusta johtuen luomusikojen ja -siipikarjan ruokinnassa voidaan jatkaa tiettyjen tavanomaisten rehujen käyttöä 5 % enimmäismäärään saakka toistaiseksi. Evira seuraa tilanteen käsittelyä komissiossa ja tiedottaa muutoksista välittömästi. Muutoksista rehualan toimijoille ilmoitetaan Eviran kotisivuilla.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Tiina O`Toole
Puh. 040 827 9631
tiina.otoole(at)evira.fi

30.1.2009

Luomutuotantoon soveltuvien rehujen valmistajille tiedoksi, että lainsäädännön muutoksen vuoksi merkintä luomutuotantoon soveltuvien rehujen tuoteselosteissa on 1.1.2009 alkaen muuttunut. Rehuvalvonta pyytää päivittämään tuoteselosteiden luomuviittaukset alla olevan mukaisesti. Vanha merkintä viittasi nyt jo vanhentuneeseen asetukseen (ETY) N:o 2092/91.

Uusi viittaus on: ”Voidaan käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa asetuksen (EY) N:o 834/2007 ja (EY) N:o 889/2008 mukaisesti”.

12.12.2007

Luonnonmukaisesti kasvatettujen kasvinsyöjien (märehtijät) ruokavalion tulee 1.1.2008 alkaen koostua 100-prosenttisesti luomurehuista. Yksimahaisten eläinten (siat ja siipikarja) osalta tavanomaisen rehun sallittu enimmäisosuus 12 kuukauden jaksolla on 10 % ajanjakson 1.1.2008 - 31.12.2009 aikana.

Tiedote rehualan toimijoille ja luomukotieläinten kasvattajille: Luomurehut ja niiden valmistus, lainsäädännön muutokset. Siirry tiedotteeseen tästä.

29.8.2007

Luonnonmukaisessa tuotannossa elävien hiivojen käyttö rehuna on mahdollista.

Luomurehuista ja luomutuotantoon soveltuvista rehuista -listaa rajataan kattamaan vain kaupalliset rehut ja kivennäisrehut eli rehun lisäaineita kuten vitamiinivalmisteita ei listalle enää päivitetä.

31.1.2007

Tiedoksi luomutuottajille:

Luonnonmukaisessa kotieläintuotannossa on mahdollista käyttää ruokinnassa inaktivoitua seleenihiivaa.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Tiina O`Toole
Puh. 040 827 9631
tiina.otoole(at)evira.fi