Ajankohtaista luomurehuista

11.7.2018

Ajankohtaista luomueläintuotannosta

Lypsylehmien poikimahalvauksen, laidunhalvauksen ja ketoosin hoitoon sekä pienten porsaiden rautatäydennykseen tarkoitettuja täydennysrehuja (erityisravinnoksi tarkoitetut rehut/”dieettirehut”) on nyt mahdollista käyttää luomutiloilla tietyin ehdoin. Täydennysrehujen markkinointiin tai pakkausmerkintöihin uusi ohjeistus ei tuo muutoksia, vaan uudella ohjeistuksella on tarkoitus varmistaa luomutuotantoeläinten hyvinvointi erityistilanteissa.

Lypsykarjalle kalsiumpropionaattia, kalsiumkloridia ja propyleeniglykolia pääainesosina sisältävien täydennysrehujen käyttö sallitaan aiemmasta poiketen ilman, että käyttö lasketaan hoitokerraksi seuraavilla ehdoilla: tilan eläimiä hoitava eläinlääkäri on laatinut listan poikimahalvauksen, laidunhalvauksen ja ketoosin hoitoon tarkoitetuista täydennysrehuista ja lista on liitetty osaksi maatilan luomusuunnitelmaa. Täydennysrehujen käyttöä valvotaan luomukotieläintarkastuksien yhteydessä.

 Uudesta ohjeistuksesta on tiedotettu luomutiloja vuoden 2018 viljelijäkirjeessä.

19.1.2018

Määräyksiä luomurehujen ja -elintarvikkeiden tuontivaatimuksista Ukrainasta ja sen naapurimaista jatketaan

Komissio on jatkanut luomutuotteiden erityisiä tuontivaatimuksia Ukrainasta, Kazakstanista ja Venäjältä tuotavien luomurehujen ja -elintarvikkeiden osalta.

Siirry tiedotteeseen tästä (pdf, 54 kt)

23.11.2017

Kaksi luomueläimiä koskevaa poikkeuslupaa sai jatkoaikaa

Toinen näistä poikkeusluvista jatkaa luonnonmukaisesti tuotettujen yksimahaisten kotieläinten ruokintapoikkeusta, jossa tavanomaista valkuaisrehua voidaan käyttää enintään 5 % vuosittain. Lue lisää

24.3.2017

Epäily luomurapsipuristeeseen liittyvästä petoksesta

Evira on saanut Euroopan komissiolta tiedon, että Italian poliisi tutkii petosta, joka kohdistuu luomurapsipuristeeseen. Tämän hetkisen tiedon mukaan epäilyn kohteena olevaa luomurehua on tuotu Suomeen. Evira on määrännyt luomurapsipuriste-erät väliaikaiseen markkinointikieltoon asian selvittämisen ajaksi.

18.1.2017

Määräyksiä luomurehujen ja -elintarvikkeiden tuontivaatimuksista Ukrainasta ja sen naapurimaista on päivitetty

Komissio on päivittänyt luomutuotteiden tuontivaatimuksia siten, että 1.1.2017 alkaen ylimääräiset vaatimukset koskevat vain Ukrainasta, Kazakstanista ja Venäjältä tuotavia rehuja.

Siirry tiedotteeseen tästä (pdf, 54 kt)

17.1.2017

Salmonellalla saastuneiden luomurehuerien käsittely

Salmonellalla saastuneita luomurehueriä voidaan 17.1.2017 alkaen käsitellä luomuasetuksessa (EY/N:o 889/2008, liite VI, 1. a) mainituilla hapoilla. Näitä ovat sorbiini-, muurahais-, etikka-, maito-, propioni- ja sitruunahappo sekä natriumformiaatti. Salmonellalla saastuneen rehun käsittelyyn haetaan lupa Eviralta ja menettely on muuten sama kuin tavanomaisten rehujen kohdalla. Käsitellyn erän voi käyttää luomutuotannossa.

Lisätietoja: Rehujen salmonellavalvonta

21.6.2016

Uusi luomuasetus (EU) 2016/673 toi muutoksia mm. rehun lisäaineisiin

Komission luomuasetukseen on tehty useita muutoksia. Rehujen osalta muutoksia on tehty luomutuotannossa sallittuihin
rehun lisäaineisiin. Samalla luomuasetusta on yhdenmukaistettu rehun lisäaineasetuksen, (EY) N:o 1831/2003, kanssa.

Siirry tiedotteeseen tästä (pdf, 84 kt)

15.3.2016

Tiedote luomurehualan toimijoille

Vuoden 2016 tarkastuksilla painopisteenä on toimijan laatujärjestelmä. Laatuajattelu parantaa toiminnan luotettavuutta ja sillä voi pienentää omaan toimintaan kohdistuvia riskejä. Siksi siihen kannattaa panostaa.

Siirry tiedotteeseen tästä (pdf, 71 kt)

25.1.2016

Uudet luomurehujen ja -elintarvikkeiden tuontivaatimukset Ukrainasta ja sen naapurimaista

Luomutuotteiden tuontivaatimukset Ukrainasta, Azerbaidžanista, Georgiasta, Kazakstanista, Kirgisiasta, Moldovasta, Tadžikistanista, Usbekistanista, Valko-Venäjältä ja Venäjältä kiristyivät komission uuden ohjeistuksen nojalla. Tullauksen yhteydessä kaikkien luomuna maahantuotavien rehu- ja elintarvike-erien asiakirjat tarkastetaan 1.1–31.12.2016 välisenä aikana ja eristä otetaan näytteet pestisidijäämävalvontaa varten.
Siirry tiedotteeseen tästä (pdf, 54 kt)

 

Siirry Ajankohtaista luomurehuista -arkistoon tästä

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Tiina O`Toole
Puh. 040 827 9631
tiina.otoole(at)evira.fi