Lannoitus

Luonnonmukaisessa kasvintuotannossa lannoitus perustuu pääsääntöisesti maaperän ekosysteemin hyväksikäyttöön sekä ravinteiden kierrättämiseen. Viljelykasvien ravinnetarpeet täytetään monivuotisella palkokasveja sisältävällä viljelykierrolla sekä käyttämällä luonnonmukaisessa tuotannossa syntyneitä eloperäisiä aineksia, kuten lantaa tai kasviainesta.

Mikäli palkokasveja sisältävällä viljelykierrolla ja luomuaineksella ei kyetä täyttämään ravinnetarvetta, voidaan käyttää täydennyslannoitusta. Täydennyslannoituksen käytön on perustuttava esimerkiksi lannoitus- tai ravinnetarvelaskelmaan. Käytön perusteet kirjataan luomusuunnitelmaan tai lohkokohtaisiin muistiinpanoihin.

Käytettäessä tavanomaista lantaa on huolehdittava siitä, että luovuttavalla tilalla on enintään 2 eläinyksikköä / käytössä oleva peltohehtaari.

Luomuun soveltuvat lannoitevalmisteet

Suomessa ei ole erillistä luomuhyväksyntää lannoitevalmisteille. Luonnonmukaisessa tuotannossa voi käyttää niitä lannoitevalmisteita ja maanparannusaineita, jotka on lueteltu toimeenpanoasetuksen liitteessä I ja täyttävät lannoitevalmisteita koskevan lainsäädännön vaatimukset.

Luomutilojen lannoitusta koskee myös muu lannoitevalmisteita sekä lantaa ja sen käsittelyä koskeva lainsäädäntö.

Luonnonmukaisessa tuotannossa voidaan käyttää typpibakteeri- tai muita mikro-organismivalmisteita maaperän tai viljelykasvin ravinnepitoisuuden parantamiseksi. Kompostoitumisen edistämiseksi voidaan käyttää kasvipohjaisia tai mikro-organismivalmisteita. Valmisteet eivät saa olla muuntogeenisiä tai sisältää muuntogeenisten organismien avulla tuotettuja ainesosia.

Eviran internetsivuilla pidetään yllä luetteloa luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvista lannoitevalmisteita (ks. linkki alla). Lista ei ole välttämättä kattava vaan muitakin ehdot täyttäviä tuotteita voi käyttää. Soveltuvuus luomuun arvioidaan tuotteen koostumuksen perusteella. Tuotteen mahdollista tehoa tai vaikutusta ei ole arvioitu.   

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME