Luomu pähkinänkuoressa

Suomen viljelyalasta lähes kymmenen prosenttia on luonnonmukaisessa tuotannossa. Luomutilat ovat selvästi keskimääräistä suurempia. Suomessa on yli 4000 luomumaatilaa, joista yli 700:lla on myös luomueläimiä. Luomuviljelyala ja luomueläinten määrä on nousussa. Luomuelintarvikkeita valmistaa, tuo maahan ja varastoi lähes 700 yritystä.

Kuluttajat voivat luottaa luomutuotantoon

Kaikki luomutuotteita tuottava tai valmistava maatila ja yritys tarkastetaan vähintään kerran vuodessa. Valvontatulokset osoittavat, että markkinoilla olevat luomutuotteet on tuotettu vaatimusten mukaisesti.

Luonnonmukaisen tuotannon vaatimukset määritetään EU-lainsäädännössä. Suomessa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ohjaa ja suunnittelee valvontaa sekä valvoo luomuelintarvikkeiden ja -rehujen valmistajia. Luomutilat kuuluvat ELY-keskusten valvontaan. Suomeen tuotavia luomutuotteita valvoo Tullilaitos. Ahvenanmaalla luomutuotantoa valvoo Ahvenanmaan maakuntahallitus. Luomuvalvonta on siihen kuuluville toimijoille maksullista.

Luomutodistus takaa luomun oikeellisuuden

Luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavien merkintöjen käyttäminen edellyttää toimijan liittymistä luomuvalvontajärjestelmään. Merkintöjä voidaan käyttää maataloustuotteissa, elintarvikkeissa, rehuissa sekä kasvien lisäysaineistossa ja siemenissä.

Valvontajärjestelmään liittymistä haetaan ELY-keskuksesta (peltokasvi-, kasvihuone-, kotieläin- tai keruutuotanto tai alhainen jalostusaste) tai Evirasta (elintarvikkeet, rehut ja lisäysaineisto). Ennen valvontajärjestelmään hakemista toimijan on perehdyttävä luonnonmukaisen tuotannon vaatimuksiin ja valmisteltava hakemuksessa vaadittavat liitteet.

Valvontaan hyväksytylle toimijalle myönnetään asiakirjaselvitys eli luomutodistus, jolla toimija voi todistaa kuuluvansa luomuvalvontaan. Se ei kuitenkaan takaa yksittäistä tuote-erää luonnonmukaisesti tuotetuksi.Valvontajärjestelmään hyväksytty toimija voi hakemuksen hyväksymisen jälkeen myydä tuottamiaan luonnonmukaisesti tuotettuja tuotteita luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavin merkinnöin.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME