Luomun lomakkeet ja ohjeet

Luomutuotannon ohjeet

  1. Yleiset ohjeet ja kasvintuotannon ehdot (6. korjattu painos, pdf)
  2. Eläintuotannon ehdot (10. korjattu painos, pdf)
  3. Elintarviketuotannon ehdot (5. korjattu painos, pdf)
  4. Mehiläishoidon ehdot (4. korjattu painos, pdf)
  5. (Keruutuotannon ohje uusittavana)
  6. Tuonti (4. korjattu painos, pdf)
  7. Rehut (pdf)
  8. Alhainen jalostus  (pdf)
  9. Luomusuunnitelmaohje - elintarvikkeet (pdf)

Luomuesitteet

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME