Luomun lomakkeet ja ohjeet

Luomutuotannon ohjeet

  1. Yleiset ohjeet ja kasvintuotannon ehdot (7. korjattu painos, pdf)
  2. Eläintuotannon ehdot (10. korjattu painos, pdf)
  3. Elintarviketuotannon ehdot (5. korjattu painos, pdf)
  4. Mehiläishoidon ehdot (4. korjattu painos, pdf)
  5. (Keruualueiden hyväksyntä; ohje 1, kpl 21, Keruu ja keruutuotteiden ostotoiminta ohje 3, kpl 14)
  6. Tuonti (4. korjattu painos, pdf)
  7. Rehut (pdf)
  8. Alhainen jalostus  (pdf)
  9. Luomusuunnitelmaohje - elintarvikkeet (pdf)

Luomuesitteet

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME