Muut Ilmoitukset luomuvalvonnalle

Ilmoitus toimipaikasta

Tällä lomakkeella ilmoitat luomuelintarviketoimijana luonnonmukaisessa tuotannossa, valmistuksessa, varastoinnissa ja tuonnissa käyttämäsi toimipaikat. Tiedot tallennetaan Eviran ylläpitämään luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin (maa- ja metsätalousministeriön asetus 846/2008 26 §).
doc (107 Kb), pdf (236 Kb)

Muutokset toiminnassa ja eroaminen valvonnasta

Tällä lomakkeella ilmoitat luomutoiminnassa tai olosuhteissa tapahtuneista muutoksista, kuten esimerkiksi omistajavaihdoksesta tai eroamisesta luomuvalvonnasta. Alkutuotannon valvontaan kuuluvat toimijat palauttavat lomakkeen omaan ELY-keskukseensa. Elintarvike-, rehu- ja -lisäysaineistovalvontaan kuuluvat toimijat palauttavat lomakkeen Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kirjaamoon.

doc (198Kb), pdf (218Kb) 

Muutokset aurinkomerkin käyttöön

Tällä lomakkeella ilmoitat aurinkomerkin käytössä tapahtuneista muutoksista esim. uusista tai poistuneista tuotteista.
doc (116 kt), pdf (73 kt)

Lisäysaineisto

Tällä lomakkeella ilmoitat luonnonmukaisesti tuotetut lisäysaineistoerät lisäysaineistorekisteriin.   
doc (226 kt) , pdf (84 kt)

Keruutuotanto

Tällä lomakkeella luomukeruualueen omistajat ja selvittäjät ilmoittavat vuosisuunnitelmastaan ELY-keskukselle. Keruualueen omistajien on jätettävä lomake viimeistään 31.5. ja selvittäjien 15.6.   
doc (122 kt) pdf (22 kt)

Keruutuotteiden ostotoiminta

Keruutuotteiden ostajien tulee toimittaa ilmoitus viimeistään kahta viikkoa ennen keruutuotteiden ostotoiminnan aloittamista Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki.

doc , pdf

 

Ilmoitus luomulannoitevalmisteluetteloon

doc (28kt)