Mallipohjat luomutoimijoille

Tälle sivulle on koottu mallipohjia toimijoiden käyttöön. Pohjat ovat ohjeellisia eli toimija voi vapaasti käyttää omaan toimintaansa parhaiten soveltuvia pohjia, kunhan niissä on tuotantovaatimusten mukaiset tiedot. 

Alihankinta

Vuokra- ja alihankintasopimusmallissa sopimuksen kohteena on luomutuotannossa käytettävien tilojen tai laitteiden lisäksi myös luomutuotteiden käsittelytehtäviä. rtf (107 Kb),  pdf (91 Kb) 

Alihankintasopimusmalli sisältää esimerkin tavasta, jolla sitoumuksen voi antaa kun alihankintaa sovelletaan tuotteiden valmistustoimintaan (esimerkiksi viljan jauhatus rahtimyllyssä) ilman tilojen vuokrausta. rtf (103 Kb),

Tekstimalli (sisältyy edellämainittuihin sopimusmalleihin) alihankkijan sitoumuksesta luonnonmukaisen tuotannon valvontaan.

pdf (112 Kb)

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Mallipohja, jota toimija voi käyttää antaessaan vakuutuksen, että tietty tuote-erä on tuotettu luonnonmukaisen tuotannon vaatimusten mukaisesti. Pohjassa on myös paikka tiedoille, joita vaaditaan pakkaamattomien luomutuotteiden mukana kulkevassa saateasiakirjassa.   
rtf (108 kt) pdf (21 kt)

GMO -vakuutus

Tätä mallipohjaa toimija voi käyttää antaessaan vakuutuksen, ettei tuote sisällä muuntogeenistä materiaalia eikä sitä ole tuotettu muuntogeenisten organismien avulla.
rtf (72 kt), pdf (25 kt)

Luomusuunnitelma

Näitä mallipohjia voi käyttää laadittaessa luomutoimijoilta vaadittavia toiminnan kuvauksia eli luomusuunnitelmia.

Kasvintuotanto

doc (191 kt) pdf (40 kt)

Kirjanpito

Näitä mallipohjia voi käyttää luomutuottajilta vaadittujen kirjanpitovelvoitteiden täyttämiseen. Mallit on suunniteltu alkutuotannon tarpeita silmällä pitäen.

Varastokirjanpito

Mallipohja varastoitujen tuotteiden määrissä ja taseessa tapahtuvien muutos kirjaamiseen. 

Yksi tuote ja yksi varastopaikka (pdf 8 kt)

Yksi tuote ja monta varastopaikkaa (pdf 8 kt)

Kuivuripäiväkirja

Mallipohja kirjanpitoon kuivurissa varastoiduista eristä. Soveltuu käytettäväksi myös tilanteissa, joissa kuivurissa varastoidaan muiden toimijoiden tuotteita. Sisältää sarakkeet myös viljakaupan GMP-standardin vaatimille tiedoille. 
rtf (225 kt), pdf (18 kt)

Suppea kuivuripäiväkirja

Kuten edellinen, mutta ilman GMP-standardin vaatimia tietoja.
rtf (281 kt) , pdf (13 kt)

Viljelykiertosuunnitelma

Mallipohja viljelykiertosuunnitelman laatimiseksi viidelle vuodelle. Kasvilajien lisäksi paikka kylvö- ja lannoitemäärille.
rtf (259 kt) , pdf (44 kt)

Lohkokortti

Mallipohja lohkokohtaisten viljelymuistiinpanojen tekemiseen.
rtf (465 kt) , pdf (19 kt)

Keruu

Luomukeruutuotteiden poimintaohjeet

pdf (68 kt)

Malli ostopäiväkirjaksi

doc(17kt) , pdf (185kt) 

Poimijan sitoumus noudattaa luomukeruuohjetta

doc (55kt) , pdf (14kt)

Selvittäjän sopimusmalli

doc (110kt) , pdf(143kt)

 

 

 

Muut sopimusmallit

Lannanluovutussopimus

Selvitys lantaa luovuttavan tilan tuotannon laajaperäisyydestä. 
rtf (73 kt), pdf (20 kt)

Vuokrasopimus

Mallipohja vuokrasopimukselle käytettäessä tuotantotiloja, kuten esimerkiksi kuivuria, myllyä tai varastotilaa, jotka eivät kuulu luomuvalvontaan.
rtf (80 Kb) pdf (108 Kb)

Luomunuorikkokasvatuksen mallisopimus

Mallisopimusluomukananmunantuottajan ja nuorikkokasvattajan välillä siitä, että nuorikot kasvatetaan tiettyjen luonnonmukaisen tuotannon vaatimusten mukaisesti. 
doc (33 kt) , pdf (20 kt)

Mehiläistarhan luomusuunnitelma

Mallipohja mehiläistarhan luomusuunnitelmaan.
doc (99 kb), pdf (48kt) 

Taimituottajan vakuutus

Valvottuun luonnonmukaiseen viljelyyn tarkoitettujen taimien alkuperästä ja kasvatuksesta

pdf (85 kt), doc (104kt) 

Täydennysrehulomake

doc (15,5kt), pdf (195kt)