Sisämarkkinakauppa

Luomutuotteet voivat liikkuva vapaasti EU:n sisämarkkinoilla, jos ne täyttävät luomulainsäädännössä niille asetetut vaatimukset. Myös tuontituotteet, jotka on luovutettu luonnonmukaisen tuotannon tuontisäännösten mukaisesti vapaaseen liikkeeseen EU:ssa, voivat liikkua sisämarkkinoilla vapaasti.

Kaikkien sisämarkkinoilla myytävien ja välitettävien luomutuotteiden tulee olla tuotettu, merkitty ja valvottu luomulainsäädännöstä tulevien vaatimusten mukaisesti. Tuontituotteiden tulee olla tuotettu ja valvottu vastaavien säännösten mukaisesti.

Tietojenvaihto jäsenvaltioiden kesken

Luomuvalvonnasta vastaavat viranomaiset ja tarkastuslaitokset eivät saa tuotteen tuotantotapaan, pakkausmerkintöihin tai tuotantotavan esittämiseen liittyvistä syistä estää tai rajoittaa toisen tarkastusviranomaisen tai -laitoksen tarkastamien luomutuotteiden kaupan pitämistä, jos tuotteet täyttävät luomulainsäädännössä asetetut vaatimukset. Tämä koskee niin Suomessa kuin muualla EU:ssa kaupan pidettäviä luomutuotteita.

Mikäli toisesta jäsenvaltiosta Suomeen tulevassa luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavin merkinnöin markkinoitavassa tuotteessa todetaan sääntöjenvastaisuus tai rikkomus, ilmoitetaan tapauksesta kyseiselle jäsenvaltiolle ja komissiolle. 

Joissain tapauksissa voi olla olemassa perusteltu tarve varmistaa, että tuote on tuotettu luomusäännösten mukaisesti. Tällöin jäsenvaltiot voivat tarkastuslaitosten ja -viranomaisten kesken vaihtaa tietoja tarkastusten tuloksista.