Luomuelintarvikkeiden markkinointi

Tavanomaisia tuotteita ei saa myydä luomuna ja merkinnöistä annettuja sääntöjä on noudatettava. Kuluttajaa ei saa johtaa harhaan.

Pakatuissa elintarvikkeissa oltava luomutunnus

Valmiiksi pakatuissa elintarvikkeissa on oltava eurolehtitunnus, tarkastusviranomaisen tunnusnumero ja tuotantopaikka, joiden avulla tuote selkeästi tunnistetaan luomutuotteeksi.

 

 


Myyntikylttiin tarkastusviranomaisen numero

Myyntikyltissä pitää ilmoittaa tarkastusviranomaisen tunnusnumero, kun luomutuotteita myydään irtonaisina tai palvelutiskillä. Myyjä voi halutessaan ilmoittaa tuotteesta muitakin tietoja.

Tunnusnumerosta ilmenee

  • maa (esimerkiksi FI)
  • luomua ilmaiseva tieto (esimerkiksi EKO, BIO tai ÖKO) sekä
  • kolminumeroinen valvontaviranomaisen yksilöivä tunnusnumero.

 

Esimerkkejä:
FI-EKO-101 -merkinnästä ilmenee, että kyseessä on suomalainen luomutuote, jota valvoo Uudenmaan ELY-keskus.

Irtomyynnissä olevien omenoiden myyntikyltissä on ilmoitettu omenoiden olevan luonnonmukaisesti tuotettuja. Myyntipisteen on lisäksi ilmoitettava luomuomenan tuotantoa valvoneen tarkastusviranomaisen tunnusnumero (esim. FR-BIO-01).

 

Luomuvalvontaviranomaisen tunnusnumero on ilmoitettava aina, kun tuotteen yhteydessä käytetään ”luomu”-sanaa. Numero löytyy saateasiakirjasta tuotteen kohdalta. Kyseinen viranomainen on valvonut juuri kyseisen tuotteen viimeisintä tuotanto- tai valmistustoimenpidettä, tarkastanut toimijan ja todennut tuotannon tai valmistuksen luomulainsäädännön vaatimusten mukaiseksi.