Ennakkoilmoitus saapuvasta luomulähetyksestä

Tuojan on tehtävä hyvissä ajoin, ennen lähetyksen tullaamista, ennakkoilmoitus kaikista EU:hun tuotavista luomutuotteista.  Ilmoitus saapuvista lähetyksistä tehdään lähettämällä kopio tarkastussertifikaatista tullille ja tuojaa valvovalle valvontaviranomaiselle. 

Tarkista ennakkoilmoituksen tiedot

Ennen ilmoituksen tekemistä tuojan on hyvä tarkastaa, että tarkastussertifikaatissa on kaikki vaadittavat tiedot oikein ja asianmukaisesti täytettyinä asiakirjan kohtaan 15 saakka, kuten esimerkiksi

  • tarkastussertifikaatin on myöntänyt ainoastaan hyväksyttyjen kolmansien maiden luettelossa tai hyväksyttyjen tarkastuslaitoisten luettelossa mainittu tarkastuslaitos tai -viranomainen
  • viejän, ensimmäisen vastaanottajan ja tuojan tiedot, sekä lähetysmaa on ilmoitettu oikein.
  • tarkastussertifikaatilla ilmoitetut tiedot ovat linkitettävissä saapuvan lähetyksen merkintöihin ja muihin tuonnissa esitettäviin asiakirjoihin  


Eviralle osoitettavat ennakkoilmoitukset lähetetään Eviran kirjaamoon joko sähköpostitse, telefaxilla tai postitse. Ilmoitus on otsikoitava selkeästi luomutuotteiden tuonti-ilmoitukseksi. Alkoholijuomia koskevat ilmoitukset osoitetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralle.

Muut luomutuotteiden tuontiin liittyvät ilmoitukset

Luomutuotteita koskevan ennakkoilmoituksen lisäksi tuojan on annettava myös muita saapuvan tavaran tuonnissa vaadittavia ilmoituksia, kuten tulli-ilmoitus tullille. 

Erityisen riskialttiiden rehujen (rehuseosten raaka-aineet) tuonnista on tehtävä ilmoitus Eviralle 24 tuntia ennen rehuerän saapumista.

EU:n ulkopuolisista maista kaupalliseen tarkoitukseen tuotaville eläimille tulee aina suorittaa eläinlääkinnällinen rajatarkastus. Tätä tarkoitusta varten on tehtävä ennakkoilmoitus EU:n ulkorajalla sijatsevalle eläinlääkinnälliselle rajatarkastusasemalle.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA