Ennen luomutuotteiden tuontia huomioitavat asiat

Oheen on koottu asioita, joita tuojan tulisi huomioida ennen luomutuotteiden tuonnin aloittamista EU:n ulkopuolelta.

Valvontaan liittyminen

Luomutuotteiden tuojan on liityttävä luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään ennen tuontitoiminnan aloittamista. Myös toimijan, jolle tuotu lähetys toimitetaan valmistusta tai kaupan pitämistä varten on liityttävä luomuvalvontaan.

Pakollisten ja valinnaisten merkintöjen selvittäminen

Kaikissa EU.ssa markkinoitavissa luomutuotteissa on pakollisena merkintänä oltava sen valvontaviranomaisen tai -laitoksen tunnusnumero, joka on valvonut tuotteen tuottanutta tai valmistanutta toimijaa. Vaatimukset koskevat myös EU:n ulkopuolelta tuotuja tuotteita.

Valinnaisina merkintöinä tuontituotteissa on EU:n luomutunnus ja siihen liitettävä tieto, missä tuotteen maatalousperäiset ainesosat on tuotettu. Tunnusta ei kuitenkaan saa käyttää esim. viineistä jotka on valmistettu luonnonmukaisesti viljellyistä rypäleistä, tai lemmikkieläinten ruoissa. 

Luomutuotteen hyväksyttävyys

Luomu tuotteen voi tuoda EU:hun, jos vientimaa ja tuotavat luomutuotteet, sekä tuotantoon ja valvontaan liittyvät ehdot on mainittu komission laatimassa luettelossa hyväksytyistä kolmansista maista tai komission laatimassa luettelossa hyväksytyistä tarkastuslaitoksista. Luettelo hyväksytyistä kolmansista maista löytyy komission asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteestä III ja luettelo hyväksytyistä tarkastuslaitoksista saman asetuksen liitteestä IV. Tuojien on hyvä huomioida, että tuoteluokat saattavat sisältää rajoituksia. Esimerkiksi luomuviinejä ei ole mahdollista tuoda kaikista hyväksytyistä kolmansista maista, eikä kaikilla hyväksytyillä tarkastuslaitoksilla ole oikeutta valvoa viiniä tuotantomaassa.

Linkit hyväksyttyjen kolmansien maiden luetteloon ja hyväksyttyjen tarkastuslaitosten luetteloon, sekä Eviran ohjeeseen luvan hakemiseksi ja  hakulomakkeisiin löytyvät tämän sivun oikeasta laidasta.

Kun tuoja on liittynyt valvontaan ja varmistanut  kolmannen maan viejän ja luomutuotteen EU säädösten mukaisuuden, voi tuoja aloittaa luomutuotteiden tuonnin EU:n ulkopuolelta.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA