Eräkohtainen sertifikaatti vientiin

Evira myöntää toimijoille pyynnöstä maksullisen kauppa- eli eräkohtaisen sertifikaatin:
”Transaction Certificate of Organic Production for Export”.

Kyseistä sertifikaattia tarvitaan toisinaan vientierissä, jotka viedään EU:n ulkopuolelle. EU:n sisämarkkinoilla Asiakirjaselvitys riittää.

Sertifikaatin voit tilata sähköisesti täytettävällä tilauslomakkeella.

Huomaa, että tilauslomake on täytettävä englanniksi. Lomakkeen täyttökohdat laajenevat tarvittaessa automaattisesti.  Sähköpostiosoite löytyy lomakkeesta.

Sertifikaatin myöntämistä varten on tilauslomakkeen mukaan liitettävä seuraavat skannatut asiakirjat

  • Muistiinpanot niistä vastaanotetuista ja varastossa olevista raaka-aineista ja niiden määristä joita annettava sertifikaatti koskee. Lisäksi tiedot alkuperästä ja tuotantotavasta sekä tositteet, joilla muistiinpanot todistetaan oikeaks
  • Voimassaolevat todistukset tavarantoimittajien kuulumisesta valvontajärjestelmään (Asiakirjaselvitykset)
  • Muistiinpanot kyseistä vientierää koskevasta valmistusraportista tai raakaviljassa niistä ostoeristä joista vientierä koostuu
  • Laivausasiakirjat

Tilauslomake ja asiakirjat tulee toimittaa Eviraan hyvissä ajoin ennen tuote-erän vientiä. Sertifikaatin myöntäminen siitä, kun kaikki asiakirjat ovat saapuneet kestää noin kaksi viikkoa.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME