Eräkohtainen sertifikaatti vientiin

Evira myöntää toimijoille pyynnöstä maksullisen kauppa- eli eräkohtaisen sertifikaatin:
”Transaction Certificate of Organic Production for Export”.

Kyseistä sertifikaattia tarvitaan toisinaan vientierissä, jotka viedään EU:n ulkopuolelle. EU:n sisämarkkinoilla Asiakirjaselvitys riittää.

Sertifikaatin voit tilata sähköisesti täytettävällä  tilauslomakkeella (katso oikeanpuoleinen palsta; suojattu word-tiedosto).

Huomaa, että tilauslomake on täytettävä englannin kielellä. Lomakkeen täyttökohdat laajenevat tarvittaessa automaattisesti.  Sähköpostiosoite löytyy lomakkeesta.

Sertifikaatin myöntämistä varten on tilauslomakkeen mukaan liitettävä seuraavat skannatut asiakirjat

  • Muistiinpanot niistä vastaanotetuista ja varastossa olevista raaka-aineista ja niiden määristä joita annettava sertifikaatti koskee. Lisäksi tiedot alkuperästä ja tuotantotavasta sekä tositteet, joilla muistiinpanot todistetaan oikeaksi
  • Voimassaolevat todistukset tavarantoimittajien kuulumisesta valvontajärjestelmään (Asiakirjaselvitykset)
  • Muistiinpanot kyseistä vientierää koskevasta valmistusraportista tai raakaviljassa niistä ostoeristä joista vientierä koostuu
  • Laivausasiakirjat


Tilauslomake ja asiakirjat tulee toimittaa Eviraan hyvissä ajoin ennen tuote-erän vientiä. Sertifikaatin myöntäminen siitä, kun kaikki asiakirjat ovat saapuneet kestää noin kaksi viikkoa.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

 


.