Luomulähetyksen tarkastaminen lähtömaassa

Kun tuoja on liittynyt valvontaan voi tuoja aloittaa luomutuotteiden tuontitoiminnan. Ennen tuontia tuojan on hyvä varmistua, että lähetys tarkastetaan lähtömaassaan ja mukaan liitetään tarkastussertifikaatti. Poikkeuksena on tuonti Sveitsistä, jolloin tarkastussertifikaattia ei tarvita.

Tarkastussertifikaatti - Certificate of inspection

Alkuperäinen tarkastussertifikaatti tarkastetaan jokaisen tuontilähetyksen tullauksen yhteydessä. Tarkastussertifikaatti vaaditaan aina, kun luomutuotteita tuodaan EU:n ulkopuolelta.

Tarkastussertifikaatin voi myöntää ainoastaan hyväksyttyjen kolmansien maiden luettelossa tai hyväksyttyjen tarkastuslaitosten luettelossa mainittu tarkastuslaitos tai -viranomainen. Tarkastuslaitos tai -viranomainen tarkastaa lähetyksen vientimaassa ja antaa tehdyn tarkastuksen perusteella tarkastussertifikaatin.

Mikäli lähetyksellä ei ole esittää tarkastussertifikaattia, ei tuotteita voida luovuttaa luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavin merkinnöin vapaaseen liikkeeseen EU:n sisämarkkinoille.

Kun luomutuote on luovutettu vapaaseen liikkeeseen EU:n alueelle, tuotteesta tulee EU-tavaraa ja se voi vapaasti liikkua sisämarkkinoilla.

Tuojan on tehtävä hyvissä ajoin, ennen lähetyksen tullaamista, ennakkoilmoitus kaikista tuotavista luomutuotteista. 

Vain suljetuissa pakkauksissa

Luomutuotteita voidaan tuoda ainoastaan sellaisissa suljetuissa pakkauksissa ja säiliöissä, ettei niiden sisältöä voida korvata toisella tuotteella. Pakkaukset ja säiliöt on oltava varustettuina viejän tunnistetiedoilla sekä muilla merkeillä ja numeroilla, joiden perusteella tuotava lähetyserä voidaan yhdistää tarkastussertifikaattiin. 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA

Katso avautuvan asetuksen liite V